Wonen

Prima wonen in Bergen

Het is hier geweldig wonen!

boxlink naar Prima wonen in Bergen

VerduurSAMEN2030

Informatie over duurzaamheid binnen de gemeente Bergen.

Boxlink

Woonvisie Gemeente Bergen

Informatie over de Bergense uitwerking van de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg (regiovisie).

Boxlink

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen geven informatie over de inrichting en het gebruik van een bepaald gebied. 

boxlink naar Bestemmingsplannen

Dijkversterkingen Bergen

Landschapsvisie Maasdal Bergen

Informatie over het concept en de procedure.

boxlink naar Landschapsvisie Maasdal Bergen

Herinrichting straten

Informatie over herinrichting van verschillende straten.

boxlink naar herinrichting straten

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

De Raad van State heeft het PAS op 29 mei 2019 ongeldig verklaard. 

boxlink naar Programma Aanpak Stikstof

Bouwkavels

Voor de bouw van woningen in Afferden, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

boxlink

Aanleg van glasvezel

Met informatie over de aanleg van glasvezel.

boxlink naar Aanleg van glasvezel

Aanpak eikenprocessierups

Informatie over aanpak eikenprocessierups

boxlink naar aanpak eikenprocessierups

Omgevingsvisie Bergen 2030

Wat wil Gemeente Bergen de komende jaren bereiken? Dat is vastgelegd in de Omgevingsvisie Bergen 2030.

boxlink naar 'Hoe ik Bergen zie....'

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt sinds 2010 veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. 

boxlink naar omgevingsvergunning

Maaspark Well

Een plan waarin alle aspecten van veiligheid, natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur aan bod komen. Lees hierover meer. 

boxlink naar maaspark well

Pagina opties