• Meer informatie over de eikenprocessierups en de aanpak in de gemeente Bergen.
  • In de gemeente Bergen wordt geen hondenbelasting geheven.
  • Meld uw goede idee voor uw wijk of buurt bij de gemeente of uw wijkbeheerder. De gemeente bekijkt vervolgens hoe zij u kan helpen om uw idee uit te voeren.
  • Bij de gemeente kunt u NEE-NEE of NEE-JA stickers krijgen voor op uw brievenbus. Het gaat om post waar uw adres niet op staat.
  • In ieder huis komen wel eens ongewenste gasten zoals ratten en muizen. Deze kunnen schadelijk zijn voor uw woning en kunnen ziekten overbrengen. Reden genoeg om ze uit de woning te weren.
  • WhatsApp Buurtpreventie (WAB) is een burgerinitiatief waarbij inwoners gebruik maken van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken.
  • Zwerfdieren worden opgevangen in Dierenpension ‘Op de Smakterheide’, Sint Jozeflaan 2 in Smakt.