Gemeente Bergen heeft een ecologisch bermbeheer voor de bermen in het buitengebied. Dit houdt in dat de gemeente minder maait, meer in fasen maait en plaatselijk het maaisel afvoert. Ecologisch bermbeheer zorgt voor waardevollere bermen voor de natuur, met meer verschillende kruiden en insecten. Daarnaast is een ecologische berm een aantrekkelijke berm waar meer te zien en te beleven is.

Op deze pagina leest u meer over het ecologisch bermbeheer en wat dit in de praktijk betekent.

Maaien

Er zijn twee manieren van maaien:

  • Klepelen: het gras wordt kort geslagen en blijft liggen.  
  • Maaien met een maai-zuigcombinatie: het maaisel wordt meteen opgezogen. De bodem wordt hierdoor verschraald. Het maaisel wordt afgevoerd naar een compostinrichting in Afferden.   

Waar en wanneer wordt gemaaid?

Op de kaart hieronder kunt u zien welke wegen worden geklepeld of gemaaid. Dit gebeurt tussen mei/juni en oktober/november. 

Sommige bermen worden niet ecologisch beheerd. Bij deze bermen leidt een andere manier van maaien niet tot een (veel) grotere ecologische waarde. Bijvoorbeeld omdat deze in de schaduw van een bos liggen, te smal zijn of een te rijke bodem hebben. De gemeente bekijkt per gebied welke vorm van beheer het beste bij de bermen past. 

Waarom kiest de gemeente voor ecologisch bermbeheer? 

In een ecologische beheerde berm komen meer en verschillende kruiden en insecten voor. Dit is goed voor de biodiversiteit en zorgt voor aantrekkelijke bermen waar veel te zien en te beleven is. Door minder te maaien en/of het maaisel af te voeren, krijgen kruiden de kans om te groeien en te bloeien. Hierdoor kunnen de kruiden zich verspreiden en kunnen insecten voedsel vinden en eitjes leggen. Een berm met veel verschillende soorten kruiden trekt bijvoorbeeld ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, zoals de sluipvlieg, aan. 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid staat natuurlijk altijd voorop. Ecologisch bermbeheer wordt alleen toegepast waar het kan en het verkeer niet hindert. Meterstroken naast doorgaande wegen, fietspaden en kruispunten worden tweemaal per jaar gemaaid. Rondom bomen wordt niet gemaaid. Dit zorgt voor extra diversiteit en voorkomt schade aan de boom.  

Invasieve exoten 

Invasieve exoten zijn planten die hier niet van nature thuishoren. Deze planten kunnen andere planten verdringen en schade veroorzaken. De gemeente wil de verspreiding van deze planten dan ook zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat hier om de reuze berenklauw en Japanse duizendknoop. 

De reuze berenklauw kan brandwonden veroorzaken bij mens en dier. De gemeente maait deze plant dan ook zo vroeg mogelijk af. De Japanse duizendknoop wordt voorlopig niet gemaaid, omdat de plant zich daardoor juist verspreidt. De gemeente is in overleg met andere terreinbeheerders over een gezamenlijke aanpak van deze invasieve exoot.

Evaluatie van het bermbeheer 

De gemeente bekijkt de resultaten van het ecologisch bermbeheer regelmatig in het veld. Op basis van deze resultaten wordt het bermbeheer ieder jaar bijgesteld.

Hoe kunt u helpen? 

Bermen naast akkers, weilanden, fietspaden en houtsingels mag u niet zelf maaien. U kunt hiermee namelijk het ecologisch bermbeheer verstoren. Ervaart u overlast? Laat het weten door een melding te doen via BuitenBeter(externe link).  

Wilt u uw tuin ook ecologisch beheren? Op onderstaande websites vindt u tips die u in uw eigen tuin kunt toepassen: 

Contact 

Heeft u suggesties voor het ecologisch bermbeheer van Gemeente Bergen, of wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@bergen.nl.