Woonwagens

Per 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging in werking getreden. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met deze nieuwe wetten.

Informatie op deze website over deze onderwerpen kan verouderd zijn vanwege de overgang naar deze nieuwe wetten. Kijk voor de meest actuele informatie op www.omgevingswet.overheid.nl of neem contact met ons op via info@bergen.nl of (0485) 34 83 83.

Wat is het?

Als u een woonwagen heeft, mag die niet overal staan. De gemeente heeft speciale standplaatsen voor woonwagens. Vraag de gemeente waar deze standplaatsen zijn en of u er met uw woonwagen mag staan. Als u een standplaats krijgt toegewezen, heeft u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

Hoe werkt het? 

Voor de wet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • De standplaats moet zijn aangesloten op gas, water, licht en telefoon;
  • Woonwagens moeten 5 meter van elkaar vandaan staan;
  • In de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen.

Wat moet ik doen? 

Als u in aanmerking wilt komen voor een standplaats, schrijft u zich in bij de gemeente. U kunt zich ook inschrijven bij een woningcorporatie die woonwagens verhuurt.

Als u uw woonwagen op een standplaats wilt plaatsen, vraagt u een omgevingsvergunning aan. Vraag de gemeente of u ook een woonvergunning en eventueel een huisvestingsvergunning moet aanvragen.