• Subsidie afkoppelen regenwater

    In samenwerking met Waterschap Limburg heeft de gemeente Bergen een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen van regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt.