• Tegen lagere rente kunt u bij Provincie Limburg een bedrag lenen om uw woning aan te passen voor meer wooncomfort, een lagere energierekening en de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen.
  • Voor eigenaren van Rijksmonumenten bestaan diverse subsidieregelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeente Bergen.
  • In samenwerking met Waterschap Limburg heeft de gemeente Bergen een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld die het afkoppelen van regenwater van het riool extra aantrekkelijk maakt.
  • Samen hebben we een belangrijke en mooie ambitie: een energieonafhankelijk Bergen in 2030. Om deze ambitie waar te maken, verdient uw duurzame initiatief een impuls. Hiervoor hebben we een subsidieregeling opgesteld.