Uitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Houdt iemand zich niet aan de regels, dan is dat fraude. Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? U kunt dit (anoniem) melden bij de sociale recherche Venlo.

Wat is fraude?

We spreken van fraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een uitkering te krijgen of te houden. Bijvoorbeeld:

 • Niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk;
 • Niet opgeven van vermogen (in binnen- en buitenland);
 • Inschrijven op een adres, maar daar niet wonen;
 • Niet doorgeven dat u samenwoont.

Fraude melden

Meldingen van mogelijke bijstandsfraude in de gemeente Bergen worden behandeld door de sociale recherche Venlo: 

 • U kunt een (anonieme) melding doen op deze website;
 • U kunt bellen met (077) 359 62 91;
 • U kunt mailen naar socialerecherche@venlo.nl;
 • U kunt een brief sturen naar:
  Gemeente Venlo Afdeling Samen Leven en Werken,
  t.a.v. handhaving / sociale recherche
  Postbus 3388, 5902 RJ Venlo

Als u denkt dat iemand onterecht ondersteuning krijgt vanuit de Wmo of Jeugdwet, dan meldt u dit bij het Meldpunt zorgsignalen.