• Meer informatie over verplichtingen, het doorgeven van veranderingen, terugbetalen van bijstand door ex-partner of ouder en bijstand voor zelfstandigen.
  • Er gaat wel eens wat mis bij de betaling van een uitkering, waardoor u meer geld krijgt dan waar u recht op heeft. Het UWV, de SVB en de gemeente kunnen het te veel betaalde geld van u terugvragen.
  • Bent u vóór 1 januari 1965 geboren, na uw 50e werkloos geworden en heeft u onvoldoende inkomen om van te leven? Dan kunt u de IOAW-uitkering krijgen.
  • Bent u nu een oudere zelfstandige (55+) en bent u voornemens of gedwongen uw bedrijfsactiviteiten te staken? Als uw inkomen onder het sociale minimum komt, kunt u mogelijk een beroep doen op een IOAZ-uitkering.
  • Bent u uw baan kwijtgeraakt? Wilt u wel graag werken, maar slaagt u er niet in een baan te vinden? Misschien kunt u dan zolang een WW-uitkering krijgen.