Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Wat is het?

Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

Hoe werkt het?

Welke bijstand u precies krijgt, hangt af van uw situatie. Hieronder staat per situatie welke hulp u kunt krijgen.

U hebt een bijstandsuitkering of WW-uitkering en wilt een eigen bedrijf starten

 • Een lening voor voorbereidingskosten, zoals een ondernemingsplan maken (deze hoeft u niet terug te betalen als u geen eigen bedrijf start);
 • Een lening om te investeren in uw bedrijf;
 • Een lagere WW-uitkering óf 12 maanden behoud van uw bijstandsuitkering.

Uw eigen bedrijf heeft financiële problemen

 • Een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
 • Een lening om te investeren in uw bedrijf;
 • Een bedrag dat u niet hoeft terug te betalen.

U wilt stoppen met uw eigen bedrijf omdat het niet levensvatbaar is

 • Een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen.

U bent geboren vóór 1960 en uw eigen bedrijf is niet levensvatbaar

 • Een Bbz-uitkering zodat u uw kosten van levensonderhoud kunt blijven betalen;
 • Een lening om te investeren in uw bedrijf (dit bedrag hoeft u niet altijd terug te betalen).

Wat moet ik doen?

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85

Wat moet ik meenemen?

Welke documenten u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Een aantal documenten hebt u in ieder geval nodig:

 • Identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • Bewijs burgerservicenummer van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
 • Bewijzen over uw inkomen, vermogen en schulden;
 • Ondernemingsplan (als u uw eigen bedrijf wilt starten).

Hebt u een eigen bedrijf met financiële problemen of dat niet levensvatbaar is? Dan hebt u meestal ook de volgende documenten nodig:

 • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar;
 • De laatste aangifte Inkomstenbelasting;
 • Een prognose voor de komende jaren;
 • Bewijzen van afwijzingen op aanvragen voor financiering door banken;
 • Een overzicht van debiteuren en crediteuren.

Hoe lang duurt het?

Binnen 13 weken ontvangt u bericht of u bijstand krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvullende informatie

Als u ondernemer in de binnenvaart bent, dan kunt u terecht bij de centrumgemeente waar u op het moment van aanvraag verblijft (Groningen, Amsterdam, Zwolle, Nijmegen, Nieuwegein, Rotterdam, Terneuzen, Geertruidenberg of Maasbracht (gemeente Maasgouw)).