• Bijstand voor inwoners

  Is uw inkomen te laag om noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken, te betalen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft.

 • Bijstandsfraude melden

  Denkt u dat iemand onterecht een uitkering krijgt? U kunt dit (anoniem) melden bij de sociale recherche Venlo.

 • Verplichtingen

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan heeft u verschillende verplichtingen. Houdt u zich hier niet aan, dan kan uw uitkering tijdelijk worden verlaagd of zelfs stopgezet.