• De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.
  • Bent u tussen de 18 en 27 jaar en werkloos? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u (tijdelijk) weinig inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
  • Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht heeft op uw uitkering.
  • U kunt een bijstandsuitkering aanvragen als uw inkomen te laag is om noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals huur, eten en drinken, te betalen.
  • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. U bent verplicht om deze veranderingen direct door te geven aan de gemeente.
  • Heeft u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? Vraag dan vooraf toestemming aan de gemeente.
  • Bij een bijstandsuitkering horen verschillende verplichtingen: arbeidsverplichtingen, de inlichtingenplicht en de medewerkingsplicht.