Heeft u vragen over zorg en welzijn, onderwijs, werk en inkomen? Of heeft u hulp of ondersteuning van de gemeente nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team van Gemeente Bergen.

Jeugdhulp

Jeugdhulp is er voor kinderen (tot 18 jaar) en hun ouders die ondersteuning nodig hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden. Meer informatie over jeugdhulp vindt u hier.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig vanuit jeugdhulp? Vul dan dit formulier in.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) helpt u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief te kunnen meedoen in de samenleving. Meer informatie over Wmo vindt u hier.

Heeft u hulp of ondersteuning nodig vanuit de Wmo? Vul dan dit formulier in.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de pagina over het Sociaal Team.