Met dagbesteding geeft u een zinvolle invulling aan uw dag. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan groepsactiviteiten, maar ook vrijwilligerswerk kan een vorm van dagbesteding zijn.

Op zoek naar dagbesteding in de gemeente Bergen? Loop eens binnen bij:

Dagbesteding via de gemeente

Het Sociaal Team van de gemeente kan u helpen bij het vinden van geschikte dagbesteding. Ook als u een beschikking of indicatie nodig heeft, bijvoorbeeld voor dagbesteding onder toezicht van professionele hulpverleners, kunt u bij het Sociaal Team terecht. Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Mensen die niet met eigen vervoer naar de dagbesteding kunnen reizen, komen misschien in aanmerking voor speciaal vervoer vanuit de Wmo.

Dagbesteding vanuit de Wlz

Mensen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgen dagbesteding via de Wlz. Zij kunnen voor meer informatie terecht bij het zorgkantoor.

Dagbesteding vanuit de Jeugdwet

Dagbesteding voor kinderen en jongeren valt meestal onder de Jeugdwet.