Met aanpassingen in uw woning zorgt u ervoor dat u prettig en veilig kunt blijven wonen in uw eigen huis. Ook als u ouder wordt of een beperking heeft.

Mogelijkheden woningaanpassing

Bij woningaanpassingen kunt u denken aan kleine ingrepen of hulpmiddelen in uw huis, zoals het monteren van een wandbeugel of het verhogen van de wasmachine, maar ook aan het verbouwen van uw huis.

Soms is een ingrijpende verbouwing nodig om het huis aan uw beperkingen aan te passen. Het kan dan beter en goedkoper zijn om te verhuizen naar een woning die wel geschikt is of gemakkelijker is aan te passen.

Uitzoeken wat u nodig heeft

Wilt u een overzicht krijgen van de mogelijkheden in uw situatie, dan kunt u eens kijken op de volgende websites. U vindt er tips, zelftesten en een overzicht van producten om langer thuis te blijven wonen:

Advies over woningaanpassingen

U kunt advies inwinnen van een ergotherapeut wanneer u moeite heeft met alledaagse handelingen in huis. De ergotherapeut bekijkt uw woonsituatie en onderzoekt de mogelijke knelpunten. Hij of zij adviseert u welke aanpassingen en hulpmiddelen nodig zijn. Dit rapport kunt u gebruiken bij uw woningaanpassingen.

Er zijn ook andere deskundigen die kunnen meedenken en advies kunnen geven over oplossingen in uw huis, bijvoorbeeld een ouderenadviseur.

Aanpassingen doen

Is het duidelijk welke woningaanpassingen u nodig heeft, dan kunt u het volgende doen:

  • De woningaanpassing zelf doen en zelf betalen. U heeft dan alle vrijheid om de door u zelf gewenste aanpassing te kiezen. U kunt eventueel de hulp inschakelen van familie of bekenden bij het uitzoeken en aanbrengen van de aanpassing.
  • De woningaanpassing aanvragen via de gemeente. Dit is een mogelijkheid als u zelf niet in staat bent om de woningaanpassing te realiseren. De gemeente beslist in zo'n geval of een aanpassing voor u noodzakelijk is. De gemeente beslist ook welke oplossing er wordt vergoed.

Zelf uw woning aanpassen

Uw woning aanpassen kunt u deels zelf. Veel hulpmiddelen koopt u gewoon in de bouwmarkt. Bijvoorbeeld wandbeugels, drempelplaten of een verhoogd toilet. Ook door de indeling en inrichting aan te pakken, kunt u uw woning verbeteren, bijvoorbeeld door het weghalen of verplaatsen van meubels, vloerkleedjes en snoeren.

Hulpmiddelen en aanpassingen aanschaffen

Veel materialen die u nodig heeft om uw huis aan te passen, zijn gewoon verkrijgbaar bij de bouwmarkt, huishoudzaken. Ook bij de thuiszorgwinkel vindt u veel handige (zorg)hulpmiddelen.

Woningaanpassing aanvragen via gemeente

Als u een woningaanpassing niet zelf kunt regelen, dan kunt u een melding van uw hulpvraag doen bij het Sociaal Team van de gemeente Bergen. Wanneer de gemeente een woningaanpassing voor u regelt of vergoedt, dan heet dit een 'woonvoorziening'. Woonvoorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Keukentafelgesprek

Doet u een melding bij de gemeente voor ondersteuning vanuit de Wmo, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Dit wordt ook wel het keukentafelgesprek genoemd. Tijdens het gesprek bespreekt u samen met de medewerker Sociaal Team uw situatie. de medewerker Sociaal Team gaat na wat er mogelijk is en bekijkt of u voldoet aan de voorwaarden voor een aanpassing aan uw woning. U krijgt uiteindelijk te horen of uw verzoek is goedgekeurd.

Vergoeding woningaanpassingen

De gemeente vergoedt alleen de goedkoopste mogelijkheid. Indien u in overleg voor een duurdere aanpassing kiest, moet u het prijsverschil zelf bijbetalen.

Besluit de gemeente dat u in aanmerking komt voor een vergoeding, dan zijn er twee mogelijkheden: zorg in natura of een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura regelt de gemeente de aanpassing voor u. Sommige woonvoorzieningen (bijvoorbeeld de traplift) krijgt u in bruikleen. Bij persoonsgebonden budget krijgt u een maximumbedrag dat u kunt besteden bij de aanschaf van woningaanpassingen. U moet de bestedingen dan verantwoorden aan de gemeente.

Voor aanpassingen in uw vakantiewoning of caravan krijgt u geen vergoeding vanuit de Wmo.

Algemeen verkrijgbare aanpassing niet vergoed

Aanpassingen die u tegen een redelijke prijs bij een bouwmarkt kunt kopen, worden niet vergoed door de gemeente. Denk aan wandbeugels, een verhoogd toilet of een hendelmengkraan. Vraag bij uw gemeente na welke aanpassingen vergoed worden.

Eigen bijdrage

Voor woningaanpassingen moet u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd via het CAK. Is de aanpassing voor een kind onder de 18, dan kan een eigen bijdrage worden gevraagd aan de ouders.

Verhuizen

Als woningaanpassingen niet mogelijk of te duur zijn, kunt u ook overwegen om te verhuizen naar een passende woning. De gemeente zal u ook op deze mogelijkheid wijzen, als verhuizen een goedkopere of meer passende oplossing is dan het aanpassen van uw huis.

Verhuiskostenvergoeding

Als u vanwege een beperking naar een meer geschikte woning moet verhuizen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. Hangt uw verhuizing alleen samen met een bepaalde levensfase, bijvoorbeeld ouderdom? Dan wordt dit als een gebruikelijke verhuizing beschouwd en is er geen vergoeding beschikbaar.