De Omgevingswet is een nieuwe landelijke wet die ingaat op 1 januari 2024. In de Omgevingswet staan alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u plannen heeft om iets te veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u een dakkapel wilt plaatsen, een bedrijfsruimte in uw garage wilt maken of een evenement wilt organiseren.

Wat gaat er veranderen met de komst van de Omgevingswet?

  • Er komt een nieuw Omgevingsloket. Hier staan vanaf 1 januari 2024 alle regels van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien wat mag en kan in uw omgeving. Bijvoorbeeld of u een vergunning voor uw activiteit nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
  • Voor veel vergunningen worden de termijnen voor het nemen van besluiten korter. Voor sommige aanvragen wordt de termijn verkort naar 8 weken (met mogelijkheid om de termijn met 6 weken te verlengen). Wanneer uw vergunningsaanvraag complex is, kan er een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval moet er binnen 26 weken een besluit worden genomen. Ook bij deze procedure is een verlenging met 6 weken mogelijk.
  • Met de komst van de Omgevingswet verwacht de overheid van de initiatiefnemer dat diegene met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie.

Meer weten over de Omgevingswet?
Meer informatie voor inwoners(externe link)  Meer informatie voor ondernemers(externe link)

Vragen?

De komst van deze nieuwe wet roept ongetwijfeld vragen op. De komende tijd informeren wij u via onze website en facebookpagina over de komst van de Omgevingswet en de veranderingen die dat met zich meebrengt. Voor vragen over de Omgevingswet kunt u met ons contact opnemen via info@bergen.nl of via (0485) 34 83 83.