Als u minder mobiel bent, is het fijn als u dicht bij huis kunt parkeren. Of op een handige plek bij uw werk of bij de supermarkt. Daarom zijn er speciale parkeerplekken voor gehandicapten. Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u daar parkeren.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Er zijn twee soorten parkeerkaarten voor gehandicapten:

 • De bestuurders kaart;
 • De passagierskaart.

U heeft recht op een gehandicaptenparkeerkaart als u langer dan zes maanden niet zelf kunt lopen. Dit geldt ook als u permanent in een rolstoel zit of een ernstige beperking heeft waardoor u niet kunt lopen.

De parkeerkaart kunt u aanvragen bij het Sociaal Team. Om in aanmerking te komen, is er meestal eerst een medisch advies nodig. De gemeente bepaalt uiteindelijk of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt. De kosten voor de aanvraag verschillen per gemeente. Ook de keuring moet u betalen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kan het zijn dat u het geld niet terug krijgt.

Bestuurderskaart

U kunt een bestuurderskaart aanvragen bij het Sociaal Team als u ten minste een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok.

Passagierskaart

De passagierskaart is er voor als u met anderen meerijdt. U kunt de passagierskaart aanvragen bij het Sociaal Team als u ten minste een half jaar:

 • met een ander meerijdt;
 • niet meer dan 100 meter kunt lopen met hulpmiddelen, zoals krukken of een stok;
 • de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen.

U moet aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoen. Ook kinderen kunnen een passagierskaart krijgen. Dan gelden dezelfde voorwaarden.

Hardheidsclausule gehandicaptenparkeerkaart

Voldoet u niet helemaal aan de voorwaarden, omdat u geen beperking heeft bij het lopen? Dan kan een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart in sommige gevallen tóch zin hebben. Dat kan als bij een medische keuring wordt vastgesteld dat er andere ernstige beperkingen of medische redenen zijn, waardoor u een gehandicaptenparkeerkaart nodig heeft. Bijvoorbeeld bij ernstige pleinvrees of stomaproblemen. U kunt dan een beroep doen op de hardheidclausule. Neem voor meer informatie contact op met het Sociaal Team.

Waar parkeren?

Met uw gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren op:

 • algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. Deze zijn gemarkeerd met een blauw verkeersbord met daarop een witte P en een wit rolstoelsymbool;
 • een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
 • plaatsen waar een parkeerverbod geldt (maximaal 3 uur). Gebruik een parkeerschijf om de tijd bij te houden;
 • in sommige gemeenten mag u met een gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren op plaatsen waar betaald parkeren geldt.

Verhuizing doorgeven

Wanneer u gaat verhuizen naar een andere gemeente, blijft uw gehandicaptenparkeerkaart gewoon geldig. Geef uw verhuizing wel door aan de gemeente.

Gehandicaptenparkeerplaats

Heeft u een beperking en kunt u niet goed parkeren in de buurt van uw huis of werk? Dan kunt u in de meeste gemeenten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen.

Gehandicaptenparkeerplaats aanvragen

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken vraagt u aan bij het Sociaal Team. Alleen uw auto met het bijbehorende kenteken mag op deze plek staan. U kunt meestal alleen een gehandicaptenparkeerplaats krijgen als u een bestuurderskaart heeft. Kosten voor een eventuele plaatsing van het parkeerbord moet u zelf betalen.

Een parkeerplaats op kenteken kan ook op vaste tijden van u zijn, bijvoorbeeld onder werktijd. De tijden zijn dan onder het bord vermeld. Buiten deze tijden mogen ook anderen hier parkeren.

Tips bij het aanvragen

 • Let er op dat u een parkeerplaats toegewezen krijgt die ruim genoeg is, zodat u naast en achter de auto ruimte heeft om in en uit te stappen;
 • Let u er ook op dat er eventueel een oprit in het trottoir aanwezig is, zodat u gemakkelijk op en af kunt rijden met uw rollator of rolstoel.

Verhuizing doorgeven

Heeft u een gehandicaptenparkeerplaats en gaat u verhuizen binnen de gemeente, dan kunt u een aanvraag indienen om uw parkeerplaats te laten verplaatsen. U betaalt dan wel opnieuw voor de aanleg.

Verhuist u naar een andere gemeente, dan moet u uw gehandicaptenparkeerplaats opzeggen bij de gemeente waaruit u vertrekt. Vervolgens kunt u in uw nieuwe woonplaats - zo nodig - een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.