• Een aanbesteding is een procedure waarbij de gemeente ondernemers de mogelijkheid biedt om een offerte uit brengen voor het uitvoeren van een opdracht zoals een taak, levering of dienst.
  • Burgemeester en wethouders bezoeken regelmatig bedrijven en instellingen in de gemeente Bergen. U kunt uw bedrijf hiervoor aanmelden.
  • De gemeente Bergen staat voor een toekomstbestendig ondernemersklimaat. Wij helpen u graag met vragen over ondernemen en economische ontwikkelingen in onze gemeente.
  • Op het bedrijventerrein De Flammert zijn circa 55 bedrijven gevestigd. Het terrein heeft een bruto oppervlakte van ruim 42 hectare.
  • Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u (tijdelijk) weinig inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen.
  • Gaat u een hotel, bed and breakfast (B&B), camping of ander nachtverblijf starten, overnemen, verplaatsen of beëindigen? Neem dan contact op met de gemeente.
  • Lees hier wat u moet doen als u een kinderopvang wilt starten.
  • De gemeente Bergen geeft haar medewerkers de mogelijkheid om werk en privé beter te combineren met een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. De gemeente roept andere organisaties op om hier ook mee aan de slag te gaan.
  • Informatie van de (semi-)overheid leest u op de website Ondernemersplein.nl.
  • Eind 2016 is het INTERREG-project Dynamic Borders officieel van start gegaan. De thema’s agrifood, arbeidsmarkt en toerisme worden in dit project verder uitgewerkt.