In de gemeente Bergen verschijnt sinds 10 januari 2020 in de even weken het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant. Hierin is ook de gemeentelijke informatiepagina 'Gemeenteberichten' opgenomen. Op deze informatiepagina worden onder meer de berichten van de gemeente en bekendmakingen geplaatst.

Het nieuws van de gemeenteraad verschijnt na elke raadsvergadering in dit huis-aan-huisblad.

Gemeenteberichten 2021