Het 'Nieuws van de gemeenteraad' verschijnt in het huis-aan-huisblad Maasduinen Courant na elke raadsvergadering. De raadsvergaderingen zijn terug te vinden op Notubiz.