Functie

Wethouder

Taken

3e locoburgemeester

Portefeuille Economie & Mobiliteit:

 • Economische Zaken
 • Verkeer en Vervoer
 • Toerisme en Recreatie
 • Informatie en Automatisering
 • AVG
 • Afval
 • Projecten:
  • Mosaïque
  • De Flammert

Onderlinge vervanging

 • Burgemeester Pelzer vervangt wethouder Buijsse
 • Wethouder Buijsse (3e locoburgemeester) vervangt wethouder Ponjee

Ambtsgebonden (q.q.)

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid
 • Lid Raad van Commissarissen Werkvoorzieningschap Aanvullende Arbeid Groep N.V.
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Ondernemen & Investeren Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Toerisme & Leisure Regio Noord Limburg
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Mobiliteit Regio Noord Limburg
 • Lid Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg
 • Lid MKB Limburg
 • Bestuurlijk deelnemer Contactgroep De Flammert
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Ledenvergadering Afval Samenwerking Limburg
 • Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nazorg Limburg
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Nevenfuncties, niet-ambtsgebonden

 • Directeur - Groot Aandeelhouder Buijsse Consultancy B.V. (bezoldigd)

Politieke partij

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)(externe link)

Contact

E-mail

U kunt wethouder Buijsse een e-mail sturen.

Spreekuur

Elke eerste maandag van de maand heeft het college spreekuur. U kunt daarvoor met wethouder Buijsse een afspraak maken.