De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zorg voor mensen die zijn opgenomen in een instelling of die langdurig, 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben.

Zorg vanuit de Wlz vraagt u aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt de aanvraag online indienen, of printen en per post versturen. Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de website van CIZ.

Bij het aanvragen van zorg kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning.

De volgende websites kunnen u helpen bij uw aanvraag:

Wlz-check

Weet u niet zeker of het zinvol is om Wlz-zorg aan te vragen? Doe dan de Wlz-check op de website van CIZ.

Zorgkantoor

Heeft u eenmaal een Wlz-indicatie, dan is het zorgkantoor uw aanspreekpunt. Het zorgkantoor kan u informeren over de mogelijkheden voor passende zorg in uw situatie. U kiest op dit moment ook of u uw Wlz-zorg in een instelling wilt ontvangen, of dat u liever thuis blijft wonen.

Meeverhuizen partner

Kiest u voor opname in een zorginstelling, dan mag uw partner met u meeverhuizen. Let op: niet iedere instelling heeft plek voor een meeverhuizende partner. Vraag dit van tevoren na bij de zorginstelling.

Uw partner betaalt voor het verblijf een eigen bijdrage. Heeft uw partner ook zorg nodig? Dan regelt hij of zij dit apart vanuit de Wlz, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de zorgverzekering.

Eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de eigen bijdrage die u betaalt voor de Wlz-zorg.

Meer informatie