Voor meldingen, vragen of klachten over oppervlaktewater kunt u terecht bij Meldpuntwater.

Bijvoorbeeld bij:

  • gevaarlijke situaties of slechte ervaringen met zwemmen;
  • (dreigende) wateroverlast;
  • watervervuiling;
  • vissterfte;
  • botulisme (dode vogels en eenden).

U kunt dit melden

  • telefonisch via (0800) 0341, of;
  • op de website van Meldpuntwater.