Gemeente Bergen heeft een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers op het oude zwembadterrein aan de Flammert in Nieuw Bergen. Hier kunnen maximaal 90 mensen worden opgevangen voor een periode van 3 maanden, met een maximale verlenging van 3 maanden.

Op de hoogte blijven?

Blijft u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de tijdelijke crisisnoodopvang? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via info@bergen.nl en ontvang de nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox. De vorige edities van de nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden.

Veelgestelde vragen

De reden

Waarom doet Gemeente Bergen dit?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft te weinig opvanglocaties. De asielzoekerscentra zitten vol. Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft daarom de opdracht om 225 asielzoekers op te vangen voor 3 maanden. Gemeente Bergen wil een steentje bijdragen door tijdelijk 90 asielzoekers op te vangen.

Aan de ene kant wil de gemeente hiermee haar verantwoordelijkheid nemen in de (nood)opvang van asielzoekers en zo de asielzoekerscentra ontlasten. Aan de andere kant wil de gemeente op deze manier de regie in eigen hand houden. Als de gemeente niet zelf een opvanglocatie realiseert, kan het zijn dat de gemeente een locatie krijgt opgelegd. Op die locatie moeten we dan een opvang voor asielzoekers realiseren. Gemeente Bergen wacht dit liever niet af, maar behoudt graag zelf de regie.

Wat doen andere gemeenten?

Vóór de zomer van 2022 kreeg de Veiligheidsregio Limburg-Noord al de opdracht om 225 vluchtelingen op te vangen in de regio. Deze zijn opgevangen in de gemeenten Roermond en Horst aan de Maas. Na de zomer kreeg de Veiligheidsregio opnieuw de opdracht om 225 vluchtelingen te plaatsen. Deze asielzoekers worden verdeeld over verschillende gemeenten, waaronder dus de gemeente Bergen.

Het besluit

Hoe is het college tot het besluit gekomen om een tijdelijke crisisnoodopvang te realiseren?

Gemeente Bergen heeft in september 2022 de mogelijkheden voor een tijdelijke crisisnoodopvang voor asielzoekers onderzocht. Gekeken werd of het mogelijk is om 90 mensen voor maximaal 6 maanden op te vangen op het oude zwembadterrein in Nieuw Bergen. Het college ging in gesprek met verschillende belanghebbenden. Ook werd een inloopavond georganiseerd voor alle (andere) geïnteresseerden uit de gemeente. Tijdens de gesprekken en inloopavond hebben de aanwezigen hun vragen, zorgen en opmerkingen met het college gedeeld.

Op 4 oktober 2022 besloot het college om de gemeenteraad om steun te vragen voor de realisatie van de tijdelijke crisisnoodopvang. Dit verzoek is behandeld tijdens de raadsvergadering op 17 oktober. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven de plannen van het college te steunen. Met deze steun heeft het college definitief besloten om de crisisnoodopvang te gaan realiseren op het oude zwembadterrein.

Welke stappen zijn vervolgens gezet?

Intelligent Medical Assistance B.V., het bedrijf dat ook de crisisnoodopvang in de gemeente Horst aan de Maas heeft gerealiseerd, heeft een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van deze uitkomsten ging de gemeente opnieuw in gesprek met de belanghebbenden. Deze overleggen hebben plaatsgevonden op 14 november 2022. Hierbij is onder andere besproken welke maatregelen genomen kunnen worden op en rondom de opvanglocatie, zodat mensen met een veilig gevoel gebruik kunnen blijven maken van het gebied.

Op 30 november hadden alle geïnteresseerden uit de gemeente Bergen de mogelijkheid met eigen ogen te zien hoe de opvanglocatie is ingericht. Op 1 december is de tijdelijke crisisnoodopvang opgeleverd.

Hoe is besloten om de crisisnoodopvang met drie maanden te verlengen?

In februari 2023 heeft het college besloten om de tijdelijke crisisnoodopvang éénmalig te verlengen met drie maanden.

De gemeente heeft gesproken met alle betrokken partijen: politie, brandweer, boa’s, straatcoaches, zorginstanties en COA. Maar natuurlijk ook met een afvaardiging van de direct omwonenden, de verenigingen en bedrijven op De Flammert en de dorpsraad Nieuw Bergen. Vanuit alle hoeken kwamen positieve signalen over de crisisnoodopvang. Onder andere daarom heeft het college besloten om de opvang nog drie maanden open te houden. Dit onder dezelfde voorwaarden als voorheen: maximaal 90 mensen en alleen gezinnen.

De crisisnoodopvang blijft open tot 31 mei 2023. Daarna is het terrein weer beschikbaar voor andere activiteiten. Tot die tijd blijven gemeente en betrokken partijen met elkaar in contact om waar nodig bij te sturen en eventuele signalen snel op te pakken.

De locatie

Waarom kiest de gemeente voor het oude zwembadterrein?

 • Het terrein is eigendom van de gemeente;
 • Het terrein is meteen beschikbaar voor tijdelijk gebruik;
 • Op het terrein kunnen gemakkelijk (tijdelijke) voorzieningen worden aangebracht, zoals sanitair (toiletten, douches), cameratoezicht en hekwerk;
 • Het terrein is goed af te bakenen;
 • Het terrein is groot genoeg voor de opvang van 90 mensen;
 • Het terrein is niet uit te breiden. Zo voorkomen we dat we meer asielzoekers op deze locatie moeten opvangen dan 90 mensen;
 • Het terrein ligt in de buurt van voorzieningen en OV;
 • Het terrein is goed bereikbaar voor bijvoorbeeld hulpdiensten;
 • Het terrein is brandveilig verklaard door de brandweer.

Hoe ziet de crisisnoodopvang eruit?

Op het terrein staan 23 woonunits. In deze units is ruimte voor 4 tot 6 personen, afhankelijk van de samenstelling van het gezin. De grote "tent" bovenaan de foto is het paviljoen. Hier kunnen de mensen eten, drinken en recreëren. In de woonunits is geen stromend water aanwezig; de mensen kunnen gebruik maken van een gezamenlijke sanitaire ruimte. Ook is er een wasruimte met wasmachines en drogers, een ruimte voor sport en ontspanning, studie en gebed. Het hele terrein is afgebakend met hekwerk. Bij de toegang van het terrein is 24/7 beveiliging aanwezig, die registreert wie aankomt en weggaat.

Wordt de Wet natuurbescherming (Wnb) overtreden?

Gemeente Bergen heeft, in overleg met Provincie Limburg, een Quick Scan Flora en Fauna laten uitvoeren. Uit dit onderzoek bleek onder andere dat er in de omgeving van de opvanglocatie dassenburchten zitten. De verblijfplaatsen van de das liggen op geruime afstand van het oude zwembadterrein. De provincie heeft laten weten dat de Wet natuurbescherming (Wnb) hiermee niet wordt overtreden.

De tijdsduur

Hoelang duurt de tijdelijke crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein?

In februari 2023 heeft het college besloten om de tijdelijke crisisnoodopvang te verlengen met drie maanden. Dit betekent dat de asielzoekers maximaal zes maanden op het oude zwembadterrein kunnen verblijven. De crisisnoodopvang blijft open tot 31 mei 2023. Daarna is het terrein weer beschikbaar voor andere activiteiten, zoals Kindervakantiewerk.

De asielzoekers

Hoeveel asielzoekers kunnen worden opgevangen in de crisisnoodopvang?

In de crisisnoodopvang worden maximaal 90 mensen tijdelijk opgevangen. Dit betekent niet dat er altijd 90 mensen op het terrein verblijven. Soms vertrekken asielzoekers weer en komen er andere asielzoekers in hun plaats. 

Voor wie is de crisisnoodopvang bedoeld?

De crisisnoodopvang is bedoeld voor asielzoekers die wachten of ze een verblijfsvergunning krijgen. Op dit moment verblijven er 78 mensen op de opvanglocatie. Dit zijn gezinnen van verschillende samenstellingen en nationaliteiten.

De crisisnoodopvang is niet bedoeld voor uitgeprocedeerde asielzoekers of Oekraïense vluchtelingen.

Dagbesteding

Wat kunnen de asielzoekers doen tijdens hun verblijf?

De asielzoekers hebben vooral behoefte aan rust en regelmaat. De ervaring leert dat veel asielzoekers, zeker op het begin, vooral willen bijkomen van de lange, zware reis die ze achter de rug hebben. Daarna wordt samen met de asielzoekers gekeken hoe zij graag hun tijd willen besteden. Bijvoorbeeld door een studie te doen of meer te leren over de Nederlandse cultuur.

Voor de afwisseling, en om de omgeving beter te leren kennen, worden af en toe activiteiten en uitstapjes georganiseerd voor de bewoners van de crisisnoodopvang. Denk aan een wandel- of fietstocht door de gemeente, een bezoek aan Ontmoetingscentrum Bergen (OCB), het bijwonen van een kerkmis in Bergen, tennissen bij Tennisvereniging Bergen of sport en spel in de gymzaal van Jong Nederland. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met lokale verenigingen, bedrijven en organisaties, om te kijken of zij hierin een rol kunnen en willen spelen.

Kunnen de asielzoekers van het terrein af?

Ja, tussen 7.00 en 22.00 uur kunnen de asielzoekers zich vrij bewegen. Bij vertrek en terugkomst melden zij zich bij de beveiliging, zodat de beveiligers precies weten wie er op dat moment op het terrein zijn.

Gaan de kinderen naar school?

Ja, de jonge bewoners van de crisisnoodopvang gaan doordeweeks iedere dag naar school. De kinderen van 4 tot en met 12 jaar sluiten aan bij het NT2-onderwijs in Ottersum. NT2 is onderwijs speciaal gericht op kinderen en jongeren voor wie Nederlands niet de eerste taal is. De jeugd van 12 tot 18 jaar gaat, samen met andere NT2-kinderen uit de regio, naar een schakelklas op het voortgezet onderwijs in Horst.

Mogen de asielzoekers werken?

De meeste asielzoekers mogen nog niet werken in loondienst. Maar zij willen wel graag hun handen uit de mouwen steken en iets bijdragen aan onze maatschappij. Veel bewoners van de crisisnoodopvang gaan daarom graag aan de slag als vrijwilliger. Bent of kent u een vereniging, stichting of maatschappelijke organisatie die één of meer enthousiaste vrijwilligers goed kan gebruiken? Stuur dan een mail naar vrijwilligers-noodopvangbergen@intelligentsecurity.nl.

Kijk voor meer informatie over het vrijwilligerswerk op deze pagina.

Veiligheid

Hoe wordt de veiligheid in en rond de crisisnoodopvang geregeld?

Het is niet alleen belangrijk dat onze inwoners veilig zijn en blijven in de buurt van de crisisnoodopvang, maar ook dat ze zich veilig voelen. Daarom worden verschillende maatregelen genomen, om ervoor te zorgen dat bedrijven, verenigingen en omwonenden zo weinig mogelijk overlast van de opvang ervaren.

Op het terrein

Dit begint op de opvanglocatie zelf. De asielzoekers krijgen bijvoorbeeld meer informatie over de rechten en plichten in Nederland. Ook leren we ze meer over onze normen en waarden, onze gewoontes en onze omgangsregels. 

Op de locatie zelf is 24/7 beveiliging aanwezig om een oogje in het zeil te houden en de asielzoekers te helpen of begeleiden. Ook is er cameratoezicht. De beveiligers registreren wie er aankomt of vertrekt. Tussen 22.00 en 7.00 uur mogen de asielzoekers het terrein niet verlaten. 

Rond het terrein

In de buurt van de opvanglocatie worden onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Extra verlichting op de toerit naar de opvanglocatie;
 • Cameratoezicht op en rond het terrein;
 • Het bospad naar de Siebengewaldseweg wordt tijdelijk afgesloten;
 • Extra inzet van straatcoaches op momenten dat er bijvoorbeeld trainingen zijn;
 • Een contactnummer dat bedrijven, verenigingen en direct omwonenden kunnen bellen, wanneer nodig;
 • Een wekelijks veiligheidsoverleg met politie, locatiemanager, gemeente en andere betrokken partijen.

Wat gebeurt er met asielzoekers die voor veel overlast zorgen?

De ervaring leert dat de meeste asielzoekers zich netjes gedragen. Ze hebben er namelijk zelf belang bij om geen overlast te veroorzaken. Zijn er toch asielzoekers, die zorgen voor ernstige overlast? Dan worden zij uit de opvanglocatie verwijderd.

Geld

Wie betaalt de crisisnoodopvang?

De kosten die Gemeente Bergen maakt voor de tijdelijke crisisnoodopvang, worden vergoed door de Rijksoverheid. De gemeente krijgt verder geen geld voor de opvang van asielzoekers.

Hulp

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwilliger?

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen bij de opvang van de asielzoekers? Meld u dan aan via dit aanmeldformulier(externe link). U kunt bijvoorbeeld helpen bij de catering, zoals het klaarzetten en weer opruimen van het eten en drinken en het nalopen van de voorraad. Maar misschien vindt u het ook leuk om een activiteit te organiseren voor de asielzoekers of bijvoorbeeld een Nederlandse les te geven. In overleg met de locatiemanager en de coördinator van de vrijwilligers is van alles mogelijk!

Voor meer informatie neemt u contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.

Kan ik spullen inzamelen of doneren voor de asielzoekers?

Jazeker, maar kijk wel eerst even op deze lijst aan welke spullen op dit moment behoefte is. Zo verzamelen we alleen spullen die de asielzoekers ook echt kunnen gebruiken. Heeft u spullen die op deze lijst staan en wilt u die ter beschikking stellen aan de crisisnoodopvang? Neem dan contact op met de opvanglocatie via vrijwilligers-noodopvangbergen@intelligentsecurity.nl.

Wat doet de gemeente verder aan de opvang van asielzoekers?

De gemeente heeft te maken met drie soorten asielzoekers:

 • Vluchtelingen uit Oekraïne;
 • Asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders);
 • Asielzoekers zonder een verblijfsvergunning.

Vluchtelingen uit Oekraïne

Gemeente Bergen heeft in het voorjaar van 2022 in Den Asseldonk een tijdelijke crisisnoodopvang gehad voor vluchtelingen uit Oekraïne. Deze vluchtelingen verbleven hier maximaal 3 dagen. Daarna vertrokken ze naar een opvanglocatie voor de lange termijn. De crisisnoodopvang is inmiddels gesloten. Op dit moment verblijven er nog enkele Oekraïense gezinnen in de gemeente Bergen. Er wordt nog gezocht naar andere huisvestingsmogelijkheden voor meer vluchtelingen uit Oekraïne.

Statushouders

Gemeente Bergen heeft ook als taak om te zoeken naar structurele huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Asielzoekers zonder verblijfsvergunning

Voor deze groep asielzoekers is op dit moment nog niets geregeld in de gemeente Bergen. Het gaat hier om asielzoekers die nog wachten of ze een verblijfsvergunning krijgen. De crisisnoodopvang op het oude zwembadterrein is bedoeld voor deze groep.

Meer informatie

Ik heb een vraag over de crisisnoodopvang. Waar kan ik terecht?

Het overzicht van vragen en antwoorden wordt steeds bijgewerkt. Staat uw vraag er toch niet tussen? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.