• De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ongeveer 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten.
  • De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray werken samen aan de gezonde toekomst van Noord-Limburg.
  • De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken gezamenlijk aan de Regiovisie BGMM. Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.
  • Eind 2016 is het INTERREG-project Dynamic Borders officieel van start gegaan. De thema’s agrifood, arbeidsmarkt en toerisme worden in dit project verder uitgewerkt.