• Dynamic Borders

  Het INTERREG-project Dynamic Borders heeft als doel: 'Als groene alliantie het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied in een oost-west as, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), versterken.'

 • Euregio Rijn-Waal

  De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ongeveer 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten.

 • Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT)

  Het Flexibel Regionaal Interventie Team (FRIT) is opgericht om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Dit pilotproject opereert onder de vlag van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI).

 • Regio Noord-Limburg en Gezondste Regio

  De Noord-Limburgse gemeenten werken als Regio Noord-Limburg (rn-l) samen om van Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken.

 • Regiovisie

  De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken gezamenlijk aan de Regiovisie BGMM. Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.