Het INTERREG-project Dynamic Borders heeft als doel: 'Als groene alliantie het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied in een oost-west as, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), versterken.'

In het project Dynamic Borders worden de thema's agrifood, arbeidsmarkt en toerisme verder uitgewerkt:

  • Agrifood: via netwerkbijeenkomsten worden bedrijven met elkaar in contact gebracht, zodat nieuwe grensoverschrijdende ondernemersinitiatieven ontstaan.
  • Arbeidsmarkt: het ontwikkelen van een grensoverschrijdend stagebemiddelingsbureau. Het doel is om minimaal 320 studenten via het stagebureau (over de grens) te bemiddelen. De internationale stagebemiddelaar kunt u per e-mail bereiken.
  • Toerisme: het huidige toeristische aanbod in de regio verbeteren door in te zetten op grensoverschrijdende beleefbare fiets- en wandelpaden en arrangementen. De grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes vindt u op de website van Dynamic Borders.

Meer informatie over Dynamic Borders in het Duits vindt u op de website van de Gemeinde Weeze.

Meer informatie

  • Financiering

    Dynamic Borders wordt in het kader van INTERREG Deutschland-Nederland uitgevoerd en beschikt over een budget van € 726.831,50.

  • Partners

    Hier vindt u een overzicht van de partners die samenwerken in het project Dynamic Borders.