Eind 2016 is het INTERREG-project Dynamic Borders officieel van start gegaan. Dit is het vervolg op ‘Van achterland naar kloppend hart’. De thema’s agrifood, arbeidsmarkt en toerisme worden in dit project verder uitgewerkt.

Het doel van de projectpartners, zoals beschreven in de projectaanvraag is: 'Als groene alliantie het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied in een oost-west as, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (mkb), te versterken.'

Contact

Voor meer informatie over Dynamic Borders kunt u per e-mail contact opnemen. De Duitse versie van deze pagina vindt u op de website van de Gemeinde Weeze.