De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken gezamenlijk aan de Regiovisie BGMM. Samen willen ze deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.

Het Uitvoeringsprogramma 2019 Top van Limburg is op 6 december 2018 vastgesteld in de Stuurgroep Regiovisie BGMM.

Gebiedsprogramma Top van Limburg

Het gebiedsprogramma voor de Top van Limburg toont de kwaliteiten van de regio Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (BGMM) en laat zien hoe instanties, ondernemers en burgers de aanwezige kansen kunnen benutten.

De basis voor de Regiovisie is gelegd met de Strategische Regiovisie van maart 2010.

Contact

Voor meer informatie, reacties of ideeën kunt u contact opnemen met het Projectbureau Regiovisie BGMM, bereikbaar via:

  • e-mail
  • telefonisch via (0485) 34 83 83 of 14 0485.