De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar werken gezamenlijk aan de Regiovisie BGMM. Samen willen de drie Noord-Limburgse gemeenten deze landelijke regio nóg aantrekkelijker maken voor bewoners, ondernemers, organisaties en toeristen.

Top van Limburg

Het Uitvoeringsprogramma 2019 Top van Limburg is op 6 december 2018 vastgesteld in de Stuurgroep Regiovisie BGMM. Het gebiedsprogramma voor de Top van Limburg toont de kwaliteiten van de regio Bergen, Gennep en Mook en Middelaar (BGMM) en laat zien hoe instanties, ondernemers en burgers de aanwezige kansen kunnen benutten.

Maasheggen

Door bebouwing, industrie, ontgronding, natuurontwikkeling en het aanleggen van prikkeldraad zijn in de loop der jaren veel Maasheggen in het Maasdal verdwenen. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar en de Provincie Limburg zetten zich nu samen in voor behoud, herstel en ontwikkeling van het Maasheggenlandschap.

Het project Maasheggen is onderdeel van de ‘Regionale Investeringsagenda Noord-Limburg’. Hierin werken de acht Noord-Limburgse gemeenten, onder de noemer Regio Noord-Limburg, en de Provincie Limburg samen aan de ambitie om de Gezondste Regio te worden.