Aanleg rotonde N271 en Wezerweg in Well

Aanleg rotonde N271 en Wezerweg in Well

De aansluiting van de Wezerweg op de N271 wordt ingericht als een rotonde. Hiermee wordt de verkeersveiligheid van dit punt verbeterd. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.

 

Gemeente Bergen en Provincie Limburg werken samen aan de realisatie van een rotonde. Aannemer Infrascoop BV uit Cuijk voert de werkzaamheden uit

Wat gaat er gebeuren?

De werkzaamheden zijn gestart en duren ongeveer 6 maanden. Om de overlast voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden uitgevoerd in verschillende fases:

 1. Afgerond: Fase 0 - 2 weken

  Voorbereidende werkzaamheden. De locatie is klaargemaakt voor de aanleg van de rotonde. Ook zijn er tijdelijke bushaltes aangebracht.

 2. Afgerond: Fase 1 - 3 weken

  Deze fase is gestart op maandag 25 september. Er is onder andere een bypass aangelegd naast de N271. Hier maakt gemotoriseerd verkeer gebruik van in de weken dat de rotonde wordt gemaakt. Ook is het fietspad aangelegd voor fietsers van en naar de Wezerweg.

 3. Afgerond: Fase 2 - 11 weken

  De rotonde wordt aangelegd. Inclusief aansluitingen op de N271 en de Wezerweg. Het blijft mogelijk voor gemotoriseerd verkeer om over de N271 te rijden. Gemotoriseerd verkeer maakt gebruik van de bypass. Het verkeer over de bypass wordt geregeld door verkeerslichten.

 4. Afgerond: Fase 3 - 2 weken

  De bypass is weggehaald en de aansluiting van de N271 op de rotonde is verder afgemaakt.

 5. Momenteel bezig: Fase 4 - 2 weken

  De grond naast de N271, waar de bypass heeft gelegen, wordt gereedgemaakt voor de aanleg van de aansluiting van de Kasteellaan.

 6. Nog te doen: Weekendafsluiting

  De rotonde wordt geasfalteerd en het betonwerk van de verkeersgeleiders worden aangelegd. Daarnaast wordt het asfalt op de N271 vervangen. Hierdoor is een weekendafsluiting van de N271 noodzakelijk.

 7. Nog te doen: Fase 5 - 2 weken

  Het aansluitende deel van de Kasteellaan en de Sterrenbos worden gereconstrueerd. De Kasteellaan krijgt een aansluiting op de rotonde.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van het weer. Bij slechte weersomstandigheden, zoals vorst of veel neerslag, kunnen de werkzaamheden niet worden uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen

Vanwege de werkzaamheden worden onder andere de volgende verkeersmaatregelen genomen:

 • N271: De N271 blijft zoveel mogelijk open tijdens de werkzaamheden. De weg wordt slechts één weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De rest van de tijd blijft in ieder geval één rijbaan open. Van fase 1 t/m 3 rijdt het verkeer over één rijbaan. Het verkeer wordt geregeld met verkeerslichten. Vanaf fase 4 zijn beide rijbanen weer open.
   
 • Wezerweg: de aansluiting van de Wezerweg op de N271 is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens fase 1 t/m 3. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid door middel van borden. Fietsers en voetgangers kunnen het knooppunt wel blijven gebruiken.
   
 • Kasteellaan: de aansluiting van de Kasteellaan op de N271 is afgesloten voor al het verkeer tijdens fase 1 t/m 5. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid door middel van borden. Fietsers worden omgeleid via een tijdelijk aangelegd fietspad door Well.

Kijk voor meer informatie over de afsluitingen en omleidingen in de werktekeningen. Deze downloadt u onder aan deze pagina.

Sluipverkeer

Het is de bedoeling dat verkeer zoveel mogelijk gebruikmaakt van de aangegeven omleidingen. Maar zoals gebruikelijk bij wegafsluitingen gaan weggebruikers vast ook gebruikmaken van sluiproutes. De gemeente houdt dit, samen met de bewoners van deze wegen, goed in de gaten. Komt de verkeersveiligheid in het geding, dan grijpt de gemeente in. Er worden op voorhand geen wegen of routes afgesloten in verband met sluipverkeer.

Werktekeningen

De werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen zijn per fase weergegeven in tekeningen. Download de tekeningen hieronder.

Bekijk de werktekeningen

Vragen of opmerkingen?

Augustus 2023 vond een informatieavond plaats in MFC De Buun in Well. Inwoners hebben toen hun zorgen en ideeën uitgesproken. Deze input hebben we meegenomen in de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Heeft u gedurende de aanleg van de rotonde nog vragen of zorgen over de werkzaamheden, afsluitingen of omleidingen? Neem dan contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. We denken graag met u mee.