De gemeente Bergen heeft verschillende regelingen en vergoedingen voor mensen met een laag inkomen.

U komt misschien ook in aanmerking voor een uitkering, toeslag of tegemoetkoming.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Heeft u een inkomen tot 100% van de bijstandsnorm? Dan hoeft u misschien (een deel van) uw gemeentelijke belastingen niet te betalen. Dit vraagt u aan bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Participatiefonds

Met het participatiefonds krijgt u € 100,- per persoon per jaar (inclusief kinderen jonger dan 18 jaar). Met dit geld kunt u meedoen aan maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. U kunt voor het participatiefonds in aanmerking komen als uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm is. Een bijdrage uit het participatiefonds vraagt u, nadat u kosten heeft gemaakt, aan bij de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met weinig geld. Het Jeugdfonds maakt het mogelijk dat zij toch lid kunnen worden van een sportclub of dans-, muziek-, theater- of kunstlessen kunnen volgen. Zo wordt de contributie of het lesgeld betaald en in sommige gevallen de benodigdheden zoals sportkleding of dansschoenen.

Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport kunt u ook rechtstreeks kijken op de website van Jeugdfonds Sport Limburg

Leergeld De Stuwwal

Via Leergeld De Stuwwal kunt u voor uw kinderen tot 18 jaar een bijdrage in schoolkosten krijgen van maximaal € 500,- per kind per jaar. U kunt hiervoor in aanmerking komen als uw inkomen maximaal 110% van de bijstandsnorm is.

Zwemlesregeling Gemeente Bergen

Kan uw kind vanwege financiële omstandigheden zijn of haar zwemdiploma niet halen? Dan komt u misschien in aanmerking voor de zwemlesregeling van Gemeente Bergen. De gemeente vergoedt de kosten voor zwemdiploma A (en mogelijk B) aan de zwemlesaanbieder. Ook kunt u gebruik maken van een gratis online leerlingenvolgsysteem, zodat u de voortgang van uw kind kunt bekijken.

Heeft u een inkomen tot 10% boven de bijstandsnorm? Is uw kind tussen de 7 en 18 jaar en heeft het nog geen zwemdiploma A? Vraag dan de zwemlesregeling aan bij het Klant Contact Centrum van Gemeente Bergen, via (0485) 34 83 83 of 14 0485. Hier kunt u ook terecht als u vragen heeft.

Lokale initiatieven