Heeft u moeite om financieel rond te komen? Lukt het u niet om steeds weer de eindjes aan elkaar te knopen? Hier leest u welke mogelijkheden en regelingen er zijn voor mensen met een laag inkomen.

Regelingen en vergoedingen

Gemeente Bergen kent de volgende regelingen en vergoedingen.

Bijzondere bijstand

Heeft u door omstandigheden als ontslag of scheiding noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen? Hiervoor kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Deze regeling geldt voor mensen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm, enkele kosten uitgezonderd.

Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Met een laag inkomen kunt u gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de gemeentelijke belasting krijgen. Dit kan als uw inkomen tot 100% van de geldende bijstandsnorm is. De uitvoering van deze regeling ligt bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW).

Kwijtschelding aanvragen

Participatiefonds volwassenen

U kunt eenmalig €100,- per persoon per jaar krijgen, als uw inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm is. Dit is bedoeld voor de kosten van uw deelname aan maatschappelijke, educatieve en culturele activiteiten. Bijvoorbeeld contributie van verenigingen, clubs of KBO.

Meer informatie

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u drie jaar of langer een laag inkomen? Dan kunt u in aanmerking komen voor deze extra inkomensondersteuning.

Meer informatie

Collectieve aanvullende zorgverzekering

Wilt u zich goed verzekeren tegen zorgkosten, maar kunt u dit niet betalen of heeft u hoge kosten? De gemeente kan bijdragen in uw kosten voor een zorgverzekering, als uw inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm is. U kunt ook zelf informatie opzoeken en een aanvraag doen

Meer informatie

Jeugdsportfonds

U kunt eenmalig per kind €225,- per 12 maanden krijgen, als uw (gezins)inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm is. Dit is bedoeld voor contributie van sportverenigingen en voor sportattributen. U krijgt een waardebon.

Meer informatie

Jeugdcultuurfonds

U kunt eenmalig per kind €425,- per 12 maanden krijgen, als uw (gezins)inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm is. Dit is bedoeld voor contributie van culturele vorming en activiteiten. Onder andere het volgen van lessen bij een theaterclub, dansschool, kunstatelier of muziekvereniging.

Meer informatie

Participatiefonds kinderen

U kunt eenmalig per kind €100,- per kalenderjaar krijgen, als uw (gezins)inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm is. Dit is bedoeld voor onder andere contributie van verenigingen en clubs die niet vergoed wordt via het Jeugdsport- of -cultuurfonds. Sporten, cultuuractiviteiten, hobby’s, entreegelden zwembad, kindervakantiewerkweek, theater, bibliotheek, etc. Uitgangspunt is dat de kosten worden vergoed op basis van een individuele aanvraag.

Meer informatie

Diplomazwemmen voor kinderen

Uw kind vanaf 7 jaar - als het nog geen diploma A heeft - kan worden aangemeld voor diplomazwemmen A (en eventueel B). Dit geldt als uw (gezins)inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm is.

Leergeld De Stuwwal

Via De Stuwwal kunt u voor uw kinderen tot 18 jaar een bijdrage krijgen van maximaal €500,- per kind per jaar. Dit geldt als uw (gezins)inkomen tot 100% van de geldende bijstandsnorm is. Dit is bedoeld voor schoolkosten, zoals boeken, fiets voor naar school, boekentas, laptop en ouderbijdrage.

Meer informatie

De VoorzieningenWijzer

De VoorzieningenWijzer wijst u de weg in regelingen en vergoedingen waar u recht op heeft. Een adviseur komt bij u langs om te kijken of u geld misloopt of teveel betaalt. Het advies is gratis en u bepaalt zelf wat u ermee doet.

Meer informatie

Lokale initiatieven

Landelijke regelingen