Heeft u een laag inkomen en/of hoge kosten? Dan kunt u misschien gebruik maken van onderstaande toeslagen en tegemoetkomingen.

Toeslagen

Op Bereken uw recht(externe link) kunt u zien op welke toeslagen u mogelijk recht heeft en hoe u deze kunt aanvragen.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Op de website van de Belastingdienst(externe link) kunt u berekenen of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt. Aanvragen doet u via Mijn toeslagen(externe link).

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Op de website van de Belastingdienst(externe link) kunt u nagaan of u recht heeft op huurtoeslag. Aanvragen doet u via Mijn toeslagen(externe link).

Kinderopvangtoeslag

Werkt of studeert u en gaat uw kind naar een geregistreerde vorm van kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst(externe link) kunt u berekenen of u hier recht op heeft. Aanvragen doet u via Mijn toeslagen(externe link).

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. U krijgt deze toeslag naast de kinderbijslag. Op de website van de Belastingdienst(externe link) kunt u nagaan of u voor kindgebonden budget in aanmerking komt. In de meeste gevallen neemt de Belastingdienst zelf contact met u op als u hier recht op heeft. Zelf kindgebonden budget aanvragen doet u via Mijn toeslagen(externe link).

Toeslagen voor mensen met een beperking

Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor:

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is een tijdelijke aanvulling op uw inkomsten, zodat u de huur of hypotheek kunt blijven betalen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als uw inkomen bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of werkloosheid zo laag is dat u uw woonkosten niet meer kunt betalen. Voor het aanvragen van woonkostentoeslag neemt u contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl.

Toeslag op uitkering UWV

Bent u 18 jaar of ouder en is uw inkomen lager dan het sociaal minimum? Heeft u een lage uitkering van het UWV, betaalt uw werkgever een lager loon omdat u ziek bent of ontvangt u een Ziektewet-uitkering? Dan komt u misschien in aanmerking voor een toeslag van het UWV. Meer informatie vindt u op de website van het UWV(externe link).

Tegemoetkomingen

Als u extra kosten maakt, kunt u recht hebben op een tegemoetkoming.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Heeft u veel specifieke zorgkosten afgetrokken van de belasting? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming in deze zorgkosten. U hoeft deze tegemoetkoming niet aan te vragen. Lees meer op de website van de Belastingdienst(externe link).

Tegemoetkoming voor scholieren

Scholieren tussen de 18 en 29 jaar in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of volwassenenonderwijs kunnen een vergoeding voor schoolkosten krijgen. Deze tegemoetkoming voor scholieren vraagt u aan bij DUO(externe link).

Tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een jaarlijks geldbedrag voor de kosten die arbeidsongeschikten hebben vanwege hun ziekte of beperking. U krijgt de tegemoetkoming automatisch van het UWV als u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of als u minstens 35% arbeidsongeschikt bent. Meer informatie vindt u op de website van het UWV(externe link).