Wat is het?

Heeft u extra kosten vanwege een ziekte, een beperking of een andere reden? Kunt u de kosten niet zelf betalen en krijgt u de kosten ook niet vergoed van bijvoorbeeld de zorgverzekering? Vraag dan bijzondere bijstand aan bij de gemeente. U kunt bijzondere bijstand krijgen voor onder meer maaltijdvergoeding, kosten voor bewindvoering en de eigen bijdrage voor rechtsbijstand.

Wat moet ik doen?

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Neem hiervoor contact op via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. Doe de aanvraag vóórdat u kosten maakt. Anders wordt uw aanvraag waarschijnlijk afgewezen.

Hoe gaat het verder?

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt. Dat doet de gemeente aan de hand van de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk, bijvoorbeeld om medische redenen?
  • Kunt u de kosten niet (helemaal) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw zorgverzekeraar?

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u bijzondere bijstand krijgt.

Hoeveel bijzondere bijstand krijg ik?

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms betaalt u een deel van de kosten zelf.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Omschrijving van de bijzondere kosten.

Aanvullende informatie

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Let op: Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.