Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten. Dit zijn kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Hoe werkt het? 

De gemeente bekijkt of u bijzondere bijstand krijgt. Dat doet de gemeente aan de hand van de volgende vragen:

  • Gaat u de kosten echt maken?
  • Zijn de kosten noodzakelijk, bijvoorbeeld om medische redenen?
  • Kunt u de kosten niet (helemaal) zelf betalen?
  • Is er geen andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?

Hoeveel bijzondere bijstand kan ik krijgen?

Dat hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand neemt u contact op met de gemeente via (0485) 34 83 83 of info@bergen.nl. De gemeente beoordeelt of u recht heeft op bijzondere bijstand. Doe de aanvraag vóórdat u kosten maakt, anders wordt uw aanvraag waarschijnlijk afgewezen.

Wat moet ik meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden;
  • Omschrijving van de bijzondere kosten.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Aanvullende informatie

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Let op: Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.