Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Wat moet ik doen? 

U betaalt de OZB. Kijk op de website van BsGW(externe link) voor meer informatie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Neem dan contact op met BsGW via (088) 842 04 20. De medewerkers van BsGW geven graag een toelichting op de berekening van de gemeentelijke belastingen en kijken kosteloos met u mee of deze correct zijn vastgesteld. Bezwaar maken is vaak niet meer nodig.

Wilt u toch bezwaar maken? Stuur dan een brief naar Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), Postbus 1271, 6040 KG Roermond. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de BsGW.

Aanvullende informatie 

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De BsGW berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De BsGW gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de BsGW(externe link).