Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Hoe werkt het?

De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) berekent ieder jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De BsGW gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen. Kijk voor meer informatie op de website(externe link) van BsGW.

Wat moet ik doen? 

U betaalt de OZB. Kijk op de website van BsGW(externe link) voor meer informatie.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Neem dan contact op met BsGW. Op de website(externe link) van BsGW ziet u hoe u dit kunt doen. De medewerkers van BsGW leggen graag aan u uit hoe de gemeentelijke belastingen zijn berekend. Ook kijken ze gratis met u mee of de belastingen goed zijn vastgesteld. Bezwaar maken is vaak niet meer nodig.

Wilt u toch bezwaar maken? Kijk dan op de website(externe link) van BsGW hoe dit werkt.

Aanvullende informatie 

Wie betaalt OZB?

U betaalt OZB als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U betaalt ook OZB voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens betaalt u soms OZB. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Woning gekocht of verkocht?

Bij de berekening van de OZB wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch belasting betaalt voor het hele jaar. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Verordening

Meer informatie over de OZB vindt u in de 'Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2024'.

Bekijk de verordening(externe link)