Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Gemeente Bergen gevraagd het volgende bekend te maken. 

Het Besluit beperkingengebied Weeze is vastgesteld. Van vrijdag 22 maart tot en met donderdag 2 mei 2024 is het mogelijk om beroep in te stellen tegen dit besluit.

twee vliegtuigen op vliegveld

Het volledige besluit is bekendgemaakt in het Staatsblad op donderdag 21 maart 2024.Van vrijdag 22 maart 2024 tot en met donderdag 2 mei 2024 kunt u beroep instellen tegen dit besluit. 
 

Waarover gaat dit besluit?

Luchthaven Weeze ligt net over de grens in Duitsland. Ondanks dat het om een Duitse luchthaven gaat, is het belangrijk om omwonenden op Nederlands grondgebied in de buurt van luchthaven Weeze dezelfde bescherming te geven als de omgeving rond de nationale (Nederlandse) luchthavens. 

Het Besluit beperkingengebied Weeze legt daarom beperkingengebieden vast zoals ook wordt gedaan bij de Nederlandse luchthavens van nationale betekenis. Als gevolg van de aanwezigheid van luchthaven Weeze worden de bestemming en het gebruik van het betreffende gebied onder andere beperkt in verband met geluidsbelasting. Het doel hiervan is voorkomen dat bijvoorbeeld nieuwbouw plaatsvindt in een gebied waar de geluidsbelasting als gevolg van het gebruik van luchthaven Weeze hoog is.Ook worden gebieden vastgelegd waarin beperkingen gelden in verband met de vliegveiligheid, zoals hoogtebeperkingen. Het gaat hier uitsluitend om beperkingen op Nederlands grondgebied. Bij dit besluit gaat het niet om groei of krimp van luchthaven Weeze, maar om het vastleggen van ruimtelijke beperkingen op basis van het huidige verkeer op de luchthaven. Het gebruik van de luchthaven zelf verandert dus niet.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit besluit, de mogelijkheid om beroep in te stellen?

Officiële bekendmaking Kennisgeving Besluit beperkingengebied Weeze