26 april 2017 – De gemeente Bergen gaat de komende maanden een lokale woonvisie voor de gemeente Bergen opstellen. De Bergense uitwerking van de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg (regiovisie).

Een Bergense Woonvisie

Deze visie moet helpen bij de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van het wonen in de dorpen van onze gemeente. Hoe maken we onze bestaande woningvoorraad toekomstbestendig en duurzaam, rekening houdend met de demografische ontwikkelingen?  Welke  doelgroepen moeten bediend worden, welke nieuwbouw is dan gewenst? Hoe kunnen we er voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen vertrouwde omgeving? Hoe zorgen we ervoor dat het woningaanbod wordt afgestemd op de nog maar beperkte groei van het aantal huishoudens? Is de bestaande sociale huurvoorraad voldoende groot en van de juiste samenstelling?

In gesprek met dorpsraden

De gemeente wil, voordat de gemeenteraad keuzes maakt, in gesprek met dorpsraden en andere belangrijke partners op het gebied van wonen in de gemeente Bergen. Afgelopen donderdag was het gesprek met de dorpsraden. Een positief overleg waarin de dorpsraden hun mening gaven over de toekomstverwachtingen, belangrijke aandachtspunten, kansen en knelpunten.  Na alle gesprekken volgt een eerste concept van de Woonvisie. Dit concept wordt opnieuw met de dorpsraden en andere belangrijke partners besproken.