Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Dit betekent dat u (een deel van) de belastingen niet hoeft te betalen. 

Wat moet ik doen?

U doet een verzoek om kwijtschelding bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Kijk op de website van BsGW hoe u dit doet.

Aanvullende informatie

Bekijk voor meer informatie de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergen 2024.