De BsGW in Roermond int de gemeentelijke belastingen. U kunt de BsGW vragen om gemeentelijke belastingen niet te hoeven betalen. Bijvoorbeeld omdat u een laag inkomen of laag vermogen hebt. Kunt u de belasting niet betalen? De BsGW bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belasting of een deel daarvan.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Kwijtschelding kan worden aangevraagd bij BsGW in Roermond.

Wat moet ik meenemen?

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw vermogen
 • bewijzen van uw schulden

Op het aanvraagformulier voor kwijtschelding wordt u gevraagd een aantal documenten mee te sturen. BsGW moet namelijk beoordelen of u inderdaad te weinig inkomen en te weinig vermogen hebt om de gemeentelijke belastingen te betalen. Het gaat om de volgende documenten:

 • Kopie van uw legitimatiebewijs
 • Kopie van de aanslagen(en)
 • Kopieën van de laatste bankafschriften
 • Kopie van het kentekenbewijs van de auto (evenuteel kopie van het financieringscontract)
 • Kopie van de jaargegevens van de hypotheek en specificatie van de premie/subsidie van een koopwoning
 • Kopie van beschikking huurtoeslag belastingdienst
 • Kopie van de loon- of uitkeringsspecificatie
 • Bewijsstuk van de ontvangen of betaalde alimentatie
 • Kopie van de premie zorgverzekering en de beschikking zorgtoeslag belastingdienst
 • Bewijsstuk van de schulden en de aflossingen
 • Kopie van de teruggaaf van belasting
 • Kopie van de schriftelijke machtiging indien een gemachtigde aanvraagt

Aanvullende informatie

Voor de actuele informatie verwijzen we u naar de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg.