• Bij de Afval Infolijn kunt u terecht met bijna al uw vragen over afval.
  • In de afvalkalender vindt u alle informatie over de soorten van afval en de inzameling hiervan.
  • U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
  • Bij het milieupark kunt u verschillende soorten afval gescheiden inleveren.
  • Meer informatie over de verschillende soorten afval en hoe deze worden ingezameld.