Wat is het?

De straatcoaches zijn een belangrijke, verbindende factor in de gemeente Bergen. Ze staan midden in de samenleving en zetten zich in voor jongeren op straat en buurtbewoners.

Aan de ene kant gaan de straatcoaches in gesprek met de jongeren en jongvolwassenen, leren ze beter kennen en brengen in kaart wat er onder de jongeren speelt. Ook zorgen de straatcoaches ervoor dat de jeugd wordt gehoord en denken ze mee in oplossingen voor zaken waar de jongeren en jongvolwassenen in de gemeente tegenaan lopen. Ze kunnen daarbij schakelen met verschillende instanties, die de jongeren verder kunnen helpen.

Aan de andere kant zijn straatcoaches het aanspreekpunt voor buurtbewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld zorgen om of overlast door jongeren melden bij de straatcoaches. Deze pakken dit vervolgens op, zoeken uit wat er speelt en gaan met de betreffende jeugd in gesprek.

Hoe werkt het?

De straatcoaches zijn op verschillende dagen en tijden in de gemeente Bergen te vinden. De tijden en routes van de straatcoaches zijn iedere keer anders, waardoor zij de hele gemeente kennen. Voor sommige plekken en tijdstippen hebben ze extra aandacht.

Daarnaast werken de straatcoaches met meldingen. Inwoners kunnen signalen over jongeren melden bij de straatcoaches. Hieronder leest u hoe u dit doet.

Wat moet ik doen?

U kunt signalen over jongeren of jongvolwassenen melden bij de straatcoaches via:

Buiten diensturen

De werktijden van de straatcoaches zijn iedere week anders. Buiten deze werktijden wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt dan het beste een WhatsApp-bericht of een e-mail sturen. De straatcoaches gaan tijdens de eerstvolgende dienst met uw melding aan de slag. Misschien nemen zij contact met u op voor meer informatie.

Is er sprake van een gevaarlijke, levensbedreigende situatie? Bel dan het alarmnummer 112.