Re-integratie wil zeggen: met hulp weer aan het werk gaan. Wie er verantwoordelijk is voor deze hulp aan u, hangt af van uw uitkering.

Hulp van gemeente

U heeft een uitkering van de gemeente (bijstand, IOAW, IOAZ) of een Anw-uitkering. Of u heeft geen uitkering, maar u wilt wel hulp. Mensen met een uitkering van de gemeente die veel moeite hebben om een betaalde baan te vinden, kunnen hulp krijgen van de gemeente. Dit heet hulp bij re-integratie, of hulp bij participatie (= deelnemen aan de maatschappij).

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp van de gemeente eruit ziet, kan voor iedereen verschillend zijn. De gemeente bepaalt welke re-integratievoorzieningen zij aanbiedt en bekijkt welke daarvan het meest geschikt zijn voor u. Dat kan een opleiding of cursus zijn, een participatieplaats, een gesubsidieerde baan, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, enzovoort.

Voor jongeren is er meestal een apart traject. Een werkcoach kijkt wat uw kansen zijn op het vinden van een baan. Heeft u hulp nodig? Dan kijkt de gemeente welke hulp het beste bij u past.

Jonger dan 27

Bent u jonger dan 27 jaar en is er na een zoekperiode niet meteen werk voor u? Dan krijgt u een plan van aanpak. Hierin staat hoe u uw kansen op betaald werk kunt vergroten, bijvoorbeeld met een cursus of een werkleerstage. Ook staat er wat de gemeente van u verwacht.

Doel

Het einddoel is een 'gewone', betaalde baan, maar het kan ook een tijdelijke, door de gemeente gesubsidieerde baan zijn.

Regels

U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie. Doet u dit niet, dan kan de gemeente uw uitkering tijdelijk verlagen.

Hulp van UWV

Heeft u een uitkering van het UWV en kunt u werken? Dan moet u uw best doen om weer een betaalde baan te vinden. In principe moet u dat zelf doen. Maar als dat erg moeilijk voor u is, kunt u hulp krijgen van het UWV. Dit heet hulp bij re-integratie.

WW of IOW

U kunt deze hulp van het UWV krijgen als u een WW-uitkering of een IOW-uitkering heeft. Er is een uitzondering: werkte u voor de overheid of het onderwijs? Laat dit dan aan het UWV weten. Uw ex-werkgever moet u helpen met het vinden van werk.

WAO, WGA, Waz, Wajong of Ziektewet

U kunt deze hulp van het UWV ook krijgen als u een WAO-, WGA-, Waz- of Wajong-uitkering of een Ziektewetuitkering heeft. Er is een uitzondering: heeft u een WGA-uitkering van een werkgever die niet is aangesloten bij het UWV? Dan moet uw werkgever u helpen bij uw re-integratie. Uw werkgever kan dit uitbesteden aan een verzekeringsmaatschappij of een re-integratiebedrijf.

Verschillende activiteiten

Hoe de hulp eruit ziet, is voor iedereen verschillend. Voorbeelden zijn: coachingsgesprekken, een beroepskeuzetest, een cursus of opleiding, vrijwilligerswerk, een leerwerkstage, een proefplaats, gesubsidieerd werk, een training om weerbaar te worden of een sollicitatieworkshop.

Werkplan

U bespreekt met uw werkcoach of arbeidsdeskundige wat ú nodig heeft om snel weer aan het werk te komen. De afspraken komen in een werkplan te staan.

Zelf meedenken

Het is verstandig om zelf actief mee te denken over het traject dat u gaat volgen. Is er bijvoorbeeld een bepaalde opleiding die u graag wilt doen? Leg dan aan de werkcoach of arbeidsdeskundige uit waarom u dat graag wilt. Geef argumenten waarom die opleiding het beste voor u is (bijvoorbeeld omdat u er gemakkelijker een baan mee vindt).

Re-integratiebedrijf

Als u veel hulp nodig heeft, kan het UWV een re-integratiebedrijf inschakelen. U mag zelf meebeslissen welk bedrijf dat wordt.

Doel

Het einddoel is een betaalde baan. Dit kan ook werk in uw eigen bedrijf, of werk dat u via een proefplaats vindt.

Regels

U bent verplicht om zich aan de afspraken te houden. U mag bijvoorbeeld niet zomaar stoppen met een re-integratietraject.

Speciale voorzieningen nodig?

Heeft u voorzieningen nodig om het traject te volgen? Dan kan het UWV dit betalen.

Of heeft u bijvoorbeeld opvang nodig voor uw kinderen? De Belastingdienst betaalt een groot deel van de kosten hiervan. Dat heet kinderopvangtoeslag. Op toeslagen.nl kunt u berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt. De rest van de kosten betaalt u zelf. Voor die kosten kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. U kunt bij de gemeente vragen of u hiervoor in aanmerking komt.

Werkgever betaalt door

U heeft een werkgever die uw loon doorbetaalt. U kunt hulp krijgen van uw werkgever. Die kan daarvoor de bedrijfsarts of arbodienst inschakelen, of een re-integratiebedrijf. Kunt u niet meer aan de slag bij uw eigen werkgever of doet uw werkgever niets of te weinig? Neem dan contact op met het UWV.