Heeft u bij de uitbetaling van uw uitkering te veel geld gekregen? Het UWV(externe link), de SVB(externe link) en de gemeente kunnen dit geld terugvragen.

In de meeste gevallen maakt het niet uit waarom u te veel geld heeft gekregen. Als het UWV, de SVB of de gemeente het geld binnen 5 jaar terugvragen, moet u dit terugbetalen. U kunt wel bezwaar maken.

Bij een bijstandsuitkering is het wel belangrijk om te weten waardoor er te veel is betaald. Is er iets fout gegaan bij de betaling? Dan mag de gemeente het geld alleen terugvragen als u had kunnen begrijpen dat er iets is misgegaan. Bijvoorbeeld als u in een maand twee keer dezelfde uitkering heeft gekregen. In dit geval moet de gemeente het geld binnen 2 jaar terugvragen.

Terugbetalen

De uitkeringsinstantie kan het bedrag dat u te veel heeft gekregen, inhouden op uw uitkering. Dit hoeft niet dezelfde uitkering te zijn. Krijgt u geen uitkering meer? Dan betaalt u het bedrag zelf terug, in één keer of in termijnen.

In de problemen?

Houdt u na terugbetaling te weinig geld over om van te leven? Geef dit dan aan bij het UWV, de SVB of de gemeente. De uitkeringsinstantie kan een betalingsregeling met u afspreken.

Kwijtschelden

In sommige gevallen kan de uitkeringsinstantie (de rest van) uw schuld kwijtschelden. U hoeft dan niets meer te betalen. Dit kan bijvoorbeeld als uw inkomen minimaal 3 jaar niet meer was dan 90% van de bijstandsnorm. U vraagt zelf na bij de uitkeringsinstantie of uw schuld kan worden kwijtgescholden.