In 1993 en 1995 trad de Maas fors buiten haar oevers. Deze ervaringen leerden ons dat het Maasdal onvoldoende beschermd is tegen hoogwater. Sinds die tijd wordt op tal van plaatsen hard gewerkt om nieuwe overstromingen van de Maas te voorkomen.

Maaspark Well

De gemeente Bergen heeft het plan Maaspark Well uitgewerkt. Een plan waarin alle aspecten van veiligheid aan bod komen, maar ook natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur. De aanleg van de hoogwatergeul tussen Well en Aijen en het vergroten en verdiepen van de voorhaven van het Leukermeer zijn belangrijke onderdelen van dit plan.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Maaspark Well op de website van Maaspark Well.