In 1993 en 1995 trad de Maas fors buiten haar oevers. Deze ervaringen leerden ons dat het Maasdal onvoldoende beschermd is tegen hoogwater. Sinds die tijd wordt op tal van plaatsen hard gewerkt om nieuwe overstromingen van de Maas te voorkomen.

De gemeente Bergen heeft het plan Maaspark Well uitgewerkt. Een plan waarin alle aspecten van veiligheid aan bod komen, maar ook natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur. De aanleg van de hoogwatergeul tussen Well en Aijen en het vergroten en verdiepen van de voorhaven van het Leukermeer zijn belangrijke onderdelen van dit plan.

  • Waarom Maaspark Well?

    In Maaspark Well komen alle aspecten van (water)veiligheid aan bod, maar ook natuur, toerisme, ondernemen en infrastructuur.

  • Het plan Maaspark Well

    Maaspark Well bestaat uit diverse deelgebieden, zoals de nieuwe hoogwatergeul en de vergrote voorhaven bij ’t Leukermeer. Ook zwemplas Seurenheide is onderdeel van Maaspark Well.

  • Terug in de tijd

    Het vruchtbare gebied langs de Maas is al duizenden jaren bewoond. Daarom is het voor archeologen een interessante locatie.