Waarom Maaspark Well?

Veiligheid

In de jaren negentig van de vorige eeuw, maar ook in de zomer van 2021 trad de Maas fors buiten haar oevers. Bewoners werden geëvacueerd, huizen liepen onder water en de schade was enorm. De ervaringen uit de jaren negentig leerden ons dat het Maasdal onvoldoende beschermd is tegen hoogwater. Sinds die tijd wordt op tal van plaatsen hard gewerkt om nieuwe overstromingen van de Maas te voorkomen.

Rivieren krijgen de ruimte

Om een veilige leefomgeving te kunnen garanderen, krijgen rivieren in Nederland de ruimte. Dat geldt ook voor de Maas. In het plan Tracébesluit Zandmaas / Maasroute koos Rijkswaterstaat voor het graven van 2 hoogwatergeulen in de gemeente Bergen; een bij Aijen en een bij Well.

De geul bij Well (De Band) was in 2016 klaar. Aan die bij Aijen wordt gewerkt. Daarnaast wordt de voorhaven bij het Leukermeer vergroot. De hoogwatergeulen én de grotere voorhaven zorgen bij hoogwater voor een verlaging van de waterstand. Na afronding van de werkzaamheden wordt een verlaging van 26 centimeter (in geval van hoogwater) verwacht.

Delfstoffenwinning

Luchtfoto met 2 schepen

De gemeente Bergen trekt in de plannen voor Maaspark Well samen op met Kampergeul BV. Dit is een samenwerkingsverband van vier zand- en grindbedrijven. Kampergeul zorgt voor de zandwinning. Dat levert in totaal zo’n 16 miljoen m3 aan zand, grind en andere delfstoffen op. Na de zandwinning wordt het gebied opnieuw ingericht. Zo is er bij Aijen inmiddels al een gebied ingericht voor de dassen en wordt daar gewerkt aan de aanleg van nieuwe oevers.

Natuur

De beide hoogwatergeulen en de vergrote voorhaven staan in open verbinding met de rivier, de waterstand schommelt dus mee. De (toekomstige) gevarieerde terrein- en oeverafwerking zorgt voor drogere en nattere delen. Dat zorgt weer voor een begroeiing die varieert van bloemrijke graslanden tot ruiger struikgewas. Het gebied wordt af en toe begraasd, zodat het open blijft. De rustige delen van het water zijn gunstige paaiplaatsen voor vissen. Ook voor insecten, amfibieën en vogels die houden van open water en drassige moerassen wordt het een erg aantrekkelijke omgeving.

Bij Aijen is een nieuw gebied aangelegd waar de dassen zich thuis zullen voelen. Het gras en de fruitbomen zorgen dat ze voldoende voedsel kunnen vinden.