Duizenden jaren bewoning

Het Maasdal tussen Well en Aijen is voor archeologen een interessante locatie. Het vruchtbare gebied langs de Maas is namelijk al duizenden jaren bewoond. Vanwege de bijzondere archeologische waarde legde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het gebied een voorlopige monumentenstatus op.

Archeologisch onderzoek

Voordat de grote graafmachines aan het werk mogen in ’n bepaald gebied, gaat daarom eerst de archeoloog aan de slag. Het archeologisch onderzoek is in 2010 begonnen, inmiddels zijn heel wat hectares onderzocht. 

Sinds begin 2024 zijn archeologen van de combinatie RAAP/BAAC aan het graven in het zuidelijk deel van de Vergrote Voorhaven. Sindsdien zijn er al heel wat sporen en vondsten ontdekt. Waaronder complete huisplattegronden uit de late prehistorie tot houtskoolmeilers uit de middeleeuwen. En van vaatwerk uit de ijzertijd tot vuurstenen werktuigen uit de midden steentijd. 

Urnen en schaal

Archeologen vonden in 2011 resten van twee urnen met daarin de gecremeerde resten van vroegere bewoners. De vondst was extra bijzonder, omdat een van de urnen was afgedekt met een schaal. De urnen en schaal dateren van tussen 600 en 100 jaar voor Christus.

De losse delen zijn aan elkaar gepuzzeld en de ontbrekende delen aangevuld. De urnen en schaal zijn nu weer min of meer compleet. Deze staan tentoongesteld in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.   

Huijs De Hildert

In 2012 werd Huijs De Hildert vlakbij de Maas tussen Well en Aijen opgegraven. De archeologen vonden onder meer mergelstenen en bakstenen funderingen van een gebouw uit de 14e eeuw. Andere vondsten waren waterputten, grachten, vloertegels en leien. En natuurlijk de nodige gebruiksvoorwerpen, zoals een kruikje, een drinkglas, een sleutel en een zilveren muntstuk uit de tijd van de Franse koning Filips IV. Sommige van deze voorwerpen zijn tentoongesteld in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.

Huijs De Hildert was een 16e eeuws stenen huis met adellijke allure. Een gevonden kogel doet vermoeden dat De Hildert tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) verwoest is en nooit meer herbouwd. Nu is het gebied waarhet ooit stond geheel afgegraven.

Meer informatie

Met de Archeo Route Limburg kan iedereen de verhalen achter de Limburgse geschiedenis en archeologie ontdekken. Tegenover de Sint-Rochuskapel bij het Leukermeer in Well staat een ‘archeologisch speerpunt’. Scan de QR-code op de speer en ontdek de geschiedenis van het Maasdal tussen Well en Aijen.