Duizenden jaren bewoning

Het Maasdal tussen Well en Aijen is voor archeologen een interessante locatie. Het vruchtbare gebied langs de Maas is namelijk al duizenden jaren bewoond. Vanwege de bijzondere archeologische waarde legde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het gebied een voorlopige monumentenstatus op.

Archeologisch onderzoek

Voordat de grote graafmachines aan het werk mogen in ’n bepaald gebied, gaat daarom eerst de archeoloog aan de slag. Het archeologisch onderzoek is in 2010 begonnen, inmiddels zijn heel wat hectares onderzocht. Als laatste is het gebied van het voormalige zanddepot onderzocht.

In de winter van 2021 – 2022 zijn er aan de zuidzijde van de voorhaven proefsleuven gegraven. Onderzoek moet uitwijzen of er in dit gebied sprake is van archeologische resten en zo ja waar deze liggen, waar ze uit bestaan en hoe oud ze zijn.

Archeologisch onderzoek in Maaspark Well wordt onder andere uitgevoerd door RAAP, onderzoeks- en adviesbureau voor Archeologie, Cultuurhistorie en Erfgoed.

Urnen en schaal

Archeologen vonden in 2011 resten van twee urnen met daarin de gecremeerde resten van vroegere bewoners. De vondst was extra bijzonder, omdat een van de urnen was afgedekt met een schaal. De urnen en schaal dateren van tussen 600 en 100 jaar voor Christus.

De losse delen zijn aan elkaar gepuzzeld en de ontbrekende delen aangevuld. De urnen en schaal zijn nu weer min of meer compleet. Deze staan tentoongesteld in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.   

Huijs De Hildert

In 2012 werd Huijs De Hildert vlakbij de Maas tussen Well en Aijen opgegraven. De archeologen vonden onder meer mergelstenen en bakstenen funderingen van een gebouw uit de 14e eeuw. Andere vondsten waren waterputten, grachten, vloertegels en leien. En natuurlijk de nodige gebruiksvoorwerpen, zoals een kruikje, een drinkglas, een sleutel en een zilveren muntstuk uit de tijd van de Franse koning Filips IV. Sommige van deze voorwerpen zijn tentoongesteld in het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis.

Huijs De Hildert was een 16e eeuws stenen huis met adellijke allure. Een gevonden kogel doet vermoeden dat De Hildert tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) verwoest is en nooit meer herbouwd. Nu is het gebied waarhet ooit stond geheel afgegraven.

Meer informatie

Speciaal voor Maaspark Well maakte RAAP een Webviewer(externe link). Via deze website kan iedereen interessante vondsten die in het hele gebied tot nu toe zijn gevonden op een interactieve kaart raadplegen.

Met de Archeo Route Limburg kan iedereen de verhalen achter de Limburgse geschiedenis en archeologie ontdekken. Tegenover de Sint-Rochuskapel bij het Leukermeer in Well staat een ‘archeologisch speerpunt’. Scan de QR-code op de speer en ontdek de geschiedenis van het Maasdal(externe link) tussen Well en Aijen.