Hoogwatergeul

De hoogwatergeul tussen Well en Aijen wordt tussen de 2,5 en 7,5 meter diep. Deze geul staat in directe verbinding met de Maas. Staat de rivier laag, dan staat het water in de geul stil. Staat de rivier hoog, dan stroomt het water in de geul mee met de Maas. Delen langs de oevers kunnen droogvallen, andere delen blijven moerassig.

Luchtfoto Leukermeer en Seurenheide

Leukermeer

Het Leukermeer met zijn jachthavens, vakantiepark en voorzieningen voor de watersport vormt het kloppend hart van Maaspark Well. Vanaf de Maas kun je met een boot via de voorhaven het Leukermeer bereiken. Aanmeren is mogelijk bij de jachthavens of steigers in het meer. Bij de steigers staat wat mogelijk is, bij de meeste kunt u maximaal 2 x 24 uur aanmeren.

Vergrote voorhaven

De bestaande voorhaven wordt groter en dieper. Zo ontstaat een grote, weidse waterplas die bijdraagt aan de bescherming tegen hoogwater en die bovendien geschikt is voor watersport.

Waterboulevard Maaspark Well

Waterboulevard Maaspark Well is de verbindende as tussen Nationaal Park De Maasduinen en het Maasdal. Het is een aantrekkelijke verbinding voor wandelaars en fietsers. Onderweg ben je soms wat dichter bij het water, soms wat verder ervan af, maar water is altijd in de buurt. Op het smalle gedeelte tussen zwemplas Seurenheide en het Leukermeer ligt de panoramatrap.

Op deze locatie is ruimte voor een horeca inrichting, een Waterpaviljoen. Gemeente Bergen is op zoek naar een verrassende invulling en heeft daarom in mei 2022 een prijsvraag uitgeschreven voor architecten.

Zwemplas Seurenheide

Zwemplas Seurenheide is door de Waterboulevard Maaspark Well gescheiden van het Leukermeer.  ’s Zomers wordt hier volop gezwommen.

Waterpaviljoen

Aan de Waterboulevard, bij de trappenpartij die het Leukermeer en zwemplas Seurenheide met elkaar verbindt, is een waterpaviljoen gepland. Een blikvanger: uniek en tevens functioneel, duurzaam, realiseerbaar en betaalbaar. Waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden.  

Om dit te kunnen realiseren heeft de gemeente in mei 2022 een openbare ontwerpprijsvraag onder architecten uitgeschreven. Deze prijsvraag is gewonnen door Atelier Tomas Dirrix. De jury was unaniem in haar enthousiasme over het plan Parapente. Zij vond dat de landschappelijke inpassing, architectuur en exploitatie van het voorstel overtuigend in evenwicht zijn. De gemeente Bergen is van plan om een vervolgopdracht te verstrekken aan Atelier Tomas Dirrix met de intentie om diens winnende ontwerp daadwerkelijk uit te voeren. 

Afbeelding van paviljoen, trappen en Waterboulevard Maaspark Well