• Volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen moet elke formele kinderopvang zich bij de gemeente melden.
  • Kinderopvang bestaat uit opvang in een kinderdagverblijf (’t Kienderbènkske of Spring), BSO (BuitenSchoolse Opvang) en gastoudervang.
  • Lees hier wat u moet doen als u een kinderopvang wilt starten.
  • Werken u en uw partner overdag of zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.