Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn gedupeerd. Voor hen is de kindregeling gemaakt. Deze regeling biedt hulp op verschillende gebieden. Op deze pagina leest u wat de kindregeling is. Voor wie de kindregeling is. En over de hulp en brede ondersteuning.

Wat is de kindregeling?

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouder(s)/verzorger(s). Een vastgesteld gedupeerde ouder/verzorger is iemand waarbij uit onderzoek naar de persoonlijke situatie blijkt dat er in het verleden fouten zijn gemaakt met de kinderopvangtoeslag. En dit is bevestigd met een beschikking. In die beschikking staat dat de gedupeerde recht heeft op €30.000. De kindregeling is dus voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die zo’n beschikking hebben gekregen.

Financiële tegemoetkoming

Kinderen van erkend gedupeerde ouders hebben recht op de financiële tegemoetkoming die in de kindregeling is opgenomen. De hoogte daarvan hangt af van de leeftijd van het kind op 1 juli 2023. Kinderen hoeven zich niet bij de Belastingdienst aan te melden om de tegemoetkoming te krijgen. De meeste kinderen zijn al bekend bij de Belastingdienst en krijgen hier vanzelf bericht over. 

In drie gevallen is zelf aanmelden voor de kindregeling wel nodig:

  • Het kind had of heeft pleegouders die erkend gedupeerd zijn.
  • De ouder(s)/verzorgers(s) van het kind zijn overleden en hebben geen aanvraag KOT kunnen doen.
  • Het kind heeft geen Burgerservicenummer (BSN). Bijvoorbeeld omdat het kind in het buitenland is geboren.

Twijfelt u of aanmelden mogelijk is? Dan kunt u dat controleren door het invullen van deze korte vragenlijst(externe link) op de site van de Belastingdienst (Toeslagen). Voor meer informatie en om je aan te melden klik hier(externe link).

Brede ondersteuning

Kinderen en jongeren kunnen voor hulp terecht bij hun eigen gemeente. Dat heet ‘brede ondersteuning'. De kinderen en jongeren bespreken dan samen met hun gemeente welke hulp nodig is. En welke hulp het beste bij hen past. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het volgen van onderwijs. Of hulp en extra zorg als ze neerslachtig zijn.

Als kinderen of jongeren die onder de kindregeling vallen brede ondersteuning van de gemeente willen, dan moeten ze zich zelf melden. Hiervoor kunnen ze bellen naar (0485) 34 83 83.

Op deze(externe link) pagina van de Belastingdienst leest u welke hulp er de komende tijd nog meer voor jongeren en kinderen klaar staat.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de kindregeling vindt u hier. (externe link)