Kinderdagverblijf

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf . In de gemeente Bergen is dit mogelijk bij ’t Kienderbènkske en bij Spring. Op de websites van deze organisaties kunt u de locaties vinden. Spring zit alleen in Nieuw Bergen.

OKI 

’t Kienderbènkske biedt Ontwikkelingsgerichte kinderopvang (OKI) aan. Daar worden kinderen door middel van spelenderwijs ontwikkelingsgericht werken voorbereid op de basisschool. Opvang bij de OKI is mogelijk vanaf 2 jaar tot en met 4 jaar. Het is raadzaam om kinderen tijdig (rond de 1e verjaardag) in te schrijven voor de OKI. Op de website van ’t Kienderbènkske kunt u de locaties van de OKI vinden.

Gemeente Bergen vindt een goede ontwikkeling van peuters en een goede start in het basisonderwijs belangrijk. De gemeente draagt daarom, naast de ouderbijdrage, bij in de kosten. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk, gebaseerd op het (gezamenlijk) toetsingsinkomen. Dit inkomen kunt u opvragen bij de Belastingdienst.

VVE

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voorschoolse educatie is extra onderwijs voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Kinderen leren bij de voorschoolse educatie al spelend de Nederlandse taal en andere dingen ter voorbereiding op de start van de basisschool. De indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau. De peuters met een VVE indicatie volgen vier dagdelen (16 uur) per week het VVE programma bij ’t Kienderbènkske. Net zoals bij de OKI draagt de gemeente bij in de kosten voor VVE en is er een ouderbijdrage verschuldigd, op basis van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen. De ouderbijdrage geldt voor het eerste en tweede dagdeel VVE. Het derde en vierde dagdeel vergoed de gemeente volledig. Voor vragen over het VVE programma kunt u contact opnemen met ’t Kienderbènkske.

BSO

De afkorting BSO staat voor BuitenSchoolse Opvang en wordt buiten de schooltijden aangeboden. Deze opvang is voor kinderen in de basisschoolleeftijd en wordt in de gemeente Bergen verzorgd door Spring (Nieuw-Bergen) en ’t Kienderbènkske. Op de websites van deze organisaties kunt u daar meer informatie over vinden.

Gastouderopvang

Een gastouder vangt kinderen op. Dit kan bij de gastouder thuis zijn of bij uzelf. Gastouderopvang kan handig zijn bij bijvoorbeeld onregelmatige werktijden. Het is mogelijk dat een gastouder meerdere kinderen tegelijkertijd opvangt.

Aanvullende informatie