In de gemeente Bergen zijn verschillende vormen van kinderopvang. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een kinderdagverblijf, een Ontwikkelingsgerichte Kinderopvang (OKI), Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), BuitenSchoolse Opvang (BSO) of gastouderopvang.

Kinderdagverblijf

Kinderen tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf. In de gemeente Bergen is dit mogelijk bij ’t Kienderbènkske en bij Spring.

OKI

Bij Ontwikkelingsgerichte kinderopvang (OKI) worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Opvang bij de OKI is mogelijk voor kinderen van 2 tot 5 jaar. In de gemeente Bergen wordt OKI aangeboden door ’t Kienderbènkske. De gemeente kan bijdragen in de kosten.

VVE

Voorschoolse educatie is extra onderwijs voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Een indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau. Kinderen volgen vier dagdelen (16 uur) per week het VVE-programma bij  ’t Kienderbènkske. De gemeente kan bijdragen in de kosten.

BSO

BSO is opvang buiten de schooltijden voor kinderen in de basisschoolleeftijd. In de gemeente Bergen wordt BSO aangeboden bij ’t Kienderbènkske en bij Spring.

Gastouderopvang

Een gastouder vangt uw kinderen op. Dit kan bij de gastouder thuis, of bij uzelf. Gastouderopvang kan handig zijn als u bijvoorbeeld onregelmatige werktijden heeft.

Kinderopvangtoeslag

Werkt of studeert u en gaat uw kind naar een geregistreerde vorm van kinderopvang? Dan komt u misschien in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Op de website van de Belastingdienst kunt u berekenen of u hier recht op heeft. Aanvragen doet u via Mijn toeslagen.