Heeft u moeite om u binnen en/of buiten uw huis te verplaatsen? Misschien kan een hulpmiddel als een rolstoel, scootmobiel of aangepaste fiets u helpen.

Doe hiervoor een melding voor Wmo-ondersteuning bij het Sociaal Team van de gemeente. De medewerker van het Sociaal Team bekijkt samen met een ergotherapeut welke oplossing het beste bij u past.

Rolstoel

Incidenteel gebruik

Heeft u slechts af en toe een rolstoel nodig? Dan kunt u deze gemakkelijk en gratis lenen bij:

  • Ontmoetingscentrum Bergen (OBC), Murtseltseweg 4a in Nieuw Bergen. Geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
  • Maasduinen Staete, Vlammertsehof 1 in Nieuw Bergen. Geopend op werkdagen van 10.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
    Reserveren verplicht via telefoonnummer (0485) 34 94 85 of via e-mail.

Het is mogelijk een rolstoel voor maximaal drie aaneengesloten dagen te lenen.

Tijdelijk gebruik

Een rolstoel voor tijdelijk gebruik kunt u lenen bij de thuiszorgwinkel. Als u de rolstoel maximaal zes maanden nodig heeft, wordt dit vaak vergoed door de zorgverzekering.

Langdurig gebruik

Heeft u de rolstoel langdurig nodig en zijn uw klachten medisch aantoonbaar? Dan komt u misschien in aanmerking voor een rolstoel van de gemeente. Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

Voor school of werk

Als u een rolstoel of ander loophulpmiddel nodig heeft voor school of werk, dan kunt u een aanvraag doen bij het UWV.

Scootmobiel

Op deze manieren kunt u aan een scootmobiel komen:

  • Kopen, bij een thuiszorgwinkel of hulpmiddelenleverancier;
  • Huren, bij een hulpmiddelenleverancier;
  • In bruikleen nemen via de gemeente.

Aangepaste fiets

In sommige gevallen kunt u via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een vergoeding krijgen voor een aangepaste fiets. De gemeente kijkt wat uw gezondheidsproblemen zijn en waarvoor u de fiets nodig heeft.

Heeft u een aangepaste fiets nodig voor uw werk? Doe dan een aanvraag via het UWV.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een vergoeding van een scootmobiel of aangepaste fiets als u:

  • geen gebruik kunt maken van ander vervoer;
  • wel zelfstandig kunt deelnemen aan het verkeer en goed kunt zien.

Bij een scootmobiel geldt daarnaast dat u niet ver kunt lopen.

Voor een scootmobiel en aangepaste fiets betaalt u een eigen bijdrage. Deze wordt berekend en geïnd via het CAK. Ook betaalt u een bijdrage voor het onderhoud van het hulpmiddel.