Gemeente Bergen tolereert geen verbaal en/of fysiek geweld, discriminatie, intimidatie of vernieling, gericht tegen het personeel en haar bezoekers. Van elke vorm van agressief gedrag leggen wij een passende sanctie op en doen wij aangifte bij de politie.

Huisregels leesbaar op beeldscherm bij binnenkomst van het gemeentehuis:

 • In dit gebouw zijn videocamera’s ter beveiliging aanwezig;
 • Geen toegang voor huisdieren, met uitzondering van hulphonden;
 • Geen toegang voor skeelers;
 • In het hele gebouw is roken verboden.

Huisregels voor gemeentelijke gebouwen en terreinen

Gemeente Bergen tolereert geen enkele vorm van agressie gericht tegen het personeel of tegen haar bezoekers. Onder agressie wordt verstaan:

 • Alle vormen van fysiek geweld zoals schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen, aan haren trekken;
 • Alle vormen van verbaal geweld zoals schelden, beledigen, vernederen, ruzie zoeken;
 • Alle vormen van intimidatie zoals het bedreigen van een medewerker of zijn gezin om iets gedaan te krijgen of om te voorkomen dat iets gedaan wordt;
 • Alle vormen van stalking zoals achtervolgen, opwachten, lastigvallen en hinderlijk gedrag;
 • Alle vormen van discriminatie naar seksualiteit, geloofsovertuiging of ras;
 • Alle vormen van seksuele intimidatie zoals het maken van seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden;
 • Alle vormen van vernieling zoals het gooien met meubilair of voorwerpen en het vernielen van zaken;
 • Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen;
 • Het meenemen van honden in gemeentelijke gebouwen of op gemeentelijke terreinen (uitgezonderd hulphond of blindengeleidehond);
 • Gebruik van alcohol en drugs in gemeentelijke gebouwen of op gemeentelijke terreinen is verboden;
 • Roken in gemeentelijke gebouwen is verboden.

Meer informatie

 • Privacyverklaring

  In de privacyverklaring leest u hoe Gemeente Bergen omgaat met persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Veilig e-mailen

  Gemeente Bergen verstuurt e-mails met gevoelige informatie in een beveiligde omgeving. Op deze pagina leest u hier meer over.