Gemeente Bergen hecht veel waarde aan het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy) gevoelige informatie van onze inwoners en partners van de gemeente Bergen. Daarom is het belangrijk dat we onze e-mails met gevoelige informatie in een beveiligde omgeving versturen.

Hiermee geven wij de garantie dat (privacy) gevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Huidige kanalen – zoals ‘gewone’ e-mail, fax of post – kunnen in toenemende mate kwetsbaar of inefficiënt zijn.

De veiligheid is nog belangrijker geworden sinds 1 januari 2016 de Wet Meldplicht Datalekken(externe link) in Nederland is ingevoerd en sinds mei 2018 nog strengere wetgeving op Europees niveau is gaan gelden.

Wat merkt u als inwoner of partner van gemeente Bergen hiervan?

Wanneer een medewerker van de gemeente u per e-mail (privacy) gevoelige informatie wil sturen, gebruikt hij daarvoor een speciaal programma. U krijgt dit bericht wel gewoon in uw e-mail. In deze e-mail ziet u het logo van de gemeente Bergen. De e-mail bevat een link naar een beveiligde omgeving waarvoor u een SMS of wachtwoord ontvangt om het bericht te lezen. U hoeft geen eigen account te maken om het bericht te lezen of te reageren op onze berichten. In dit filmpje(externe link) ziet u hoe u een bericht ontvangt en leest.

ZIVVER

Gemeente Bergen zet het programma ZIVVER in om veilig met inwoners en partners te e-mailen en bestanden uit te wisselen. ZIVVER versleutelt berichten met vertrouwelijke inhoud zoals BSN-nummers, patiëntgegevens of andere privacygevoelige gegevens. Op deze manier kan alleen de ontvanger bij de informatie.

Vragen?

Gemeente Bergen kiest hiermee voor de beste vorm van informatiebeveiliging. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan. Hebt u vragen over of bezwaar tegen het veilig versturen van informatie, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen via telefoonnummer (0485) 34 83 83 of 14 0485.