Afval

Op deze pagina vindt u informatie over afvalinzameling en -scheiding. De gemeente Bergen heeft de afvalstoffenheffing ondergebracht bij Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). Op de website van BsGW vindt u bij Antwoord op uw vraag antwoorden op vragen als: wat kost een lediging, wat kost een grijze container of hoe hoog is de afvalstoffenheffing in mijn gemeente.

 • Afvalkalender 2018

  Welk afval moet u op welke manier aanbieden? Wanneer wordt het afval ingezameld? Waar staan de luiercontainers? Dit en meer vindt u in de afvalkalender PDF-bestand1,63 MB).

  Lees verder
 • De Afval Infolijn (0800) 221 0013

  Met ingang van 1 januari 2018 is dat een nieuwe gratis telefoonnummer voor bijna al uw vragen die te maken hebben met afval.

  Lees verder
 • Groente-, fruit- en tuinafval

  Van groente-,fruit- en tuinafval (gft) wordt compost gemaakt. In uw groene container of emmer kunt u het apart houden van het overige afval. 

  Lees verder
 • Restafval

  Restafval wordt niet hergebruikt, maar verbrand. Restafval moet u aanbieden in de grijze container. Vuilniszakken die u gelijktijdig met de container aanbiedt neemt de inzamelaar niet mee.

  Lees verder
 • Plastic, metaal- en drankverpakkingen

  Plastic, metaal- en drankverpakkingen (PMD) worden eens per twee weken ingezameld. Dit gebeurt op de woensdag in de even weken. De speciaal hiervoor bedoelde zakken worden huis-aan-huis ingezameld. Nieuwe zakken zijn gratis af te halen bij diverse winkels en het gemeentehuis. 

  Lees verder
 • Papier en karton

  Bij oud papier horen ook verpakkingen van papier of karton, echter géén verpakkingen van melk en vruchtensappen.

  Lees verder
 • Glas

  Flessen en glazen potten kunt u, op kleur gesorteerd, aanbieden bij de glasbak. Gooi géén aardewerk, steen, vlakglas, porselein, doppen en kurken in de glasbak.

  Lees verder
 • Textiel

  Afgedankte, gedragen kleding en oude schoenen kunt u aanbieden bij één van de kledingcontainers.

  Lees verder
 • Luiers

  Gebruikte luiers kunt u gescheiden inleveren. Verzamel de luiers in speciale witte luierzakken die u gratis kunt ophalen.

  Lees verder
 • Grof tuinafval

  Snoeihout van bomen, heesters en andere gewassen is composteerbaar nadat het is verkleind en versnipperd. Het kan gebruikt worden in plantsoenen, bijvoorbeeld als bodemverbeteraar.

  Lees verder
 • Huishoudelijk chemisch afval

  Huishoudelijk chemisch afval (KCA) hoort niet bij het huisvuil. Het is schadelijk voor mens, dier en milieu.

  Lees verder
 • Herbruikbare spullen, wit- en bruingoed

  Herbruikbare spullen en wit- en bruingoed worden gratis aan huis opgehaald. Het materiaal moet wel in goede staat verkeren, dat wil zeggen schoon, niet versleten en compleet.

  Lees verder
 • Asbest

  Vanwege de risico’s voor gezondheid en milieu moet asbesthoudend afval onder speciale omstandigheden worden gestort. Bij verwijdering van asbest moet u goed opletten; vrijkomende vezels zijn bij inademing gevaarlijk voor uw gezondheid. Particulieren mogen maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende golfplaten zelf verwijderen, een melding is verplicht.

  Lees verder
 • Metalen en oud ijzer

  Hergebruik van materialen zoals ijzer, lood, zink, koper, messing en blik spaart kostbare, nieuwe grondstoffen uit.

  Lees verder
 • Milieupark Heukelom

  Bij het milieupark kunt u verschillende soorten afval gescheiden inleveren. Hieruit worden waardevolle grondstoffen teruggewonnen. Alleen particulieren uit de gemeente Bergen kunnen bij het milieupark afval aanbieden. Legitimatie is daarom verplicht.

  Lees verder
Archief

Pagina opties