De gemeente Bergen is ontstaan tijdens de Franse Revolutie, aan het eind van de 18e eeuw. In die tijd zijn de rechten van de adel flink beperkt en voor een groot deel afgeschaft. Dit betekende ook het einde van de heerlijke rechten van de kasteelbewoners.

De al sinds eeuwen bestaande heerlijkheden (gebieden waaraan een titel en rechten verbonden zijn) werden in 1798 vervangen door communes naar Frans model. Daarna zijn in 1800 de kleinere communes tot één mairie samengevoegd.

Nieuwe bestuurlijke eenheid

Zo is in 1800 de mairie, oftewel gemeente, Bergen ontstaan uit de communes Afferden, Heijen en Well-Bergen. In 2000 vierde de gemeente dan ook haar 200-jarig bestaan. De mairie kreeg een bestuur met een conseil municipal (gemeenteraad) en een maire (burgemeester).

De nieuwe bestuurlijke eenheid bestond van noord tot zuid uit de dorpen Heijen, Afferden, Bergen en Well. Siebengewald en Wellerlooi worden hierbij niet genoemd, omdat dit toen nog gehuchten waren, die respectievelijk behoorden tot de dorpen Afferden en Well. Pas in de tweede helft van de vorige eeuw hebben deze gehuchten zich ontwikkeld tot echte dorpen. Siebengewald werd in 1863 en Wellerlooi in 1894 een zelfstandige parochie.

De wederopbouw

In 1945 is Bergen begonnen met het herstel van de oorlogsschade en de wederopbouw van verwoeste gebouwen. Er moest zoveel werk verzet worden dat de sporen van de oorlogverwoestingen niet in enkele jaren uitgewist konden worden. Omstreeks 1955 was de wederopbouw voltooid, waarmee een moeilijke periode afgesloten was. Dit betekende eveneens het begin van de ontwikkeling van Bergen tot de welvarende gemeente van nu.