• Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Heeft u een kopie van akteafschriften voor uzelf of iemand anders nodig? Lees hier hoe u deze aanvraagt bij de burgerlijke stand.

 • Bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking

  Komt er bezoek vanuit het buitenland bij u langs? Soms is er voor een visum een garantstelling nodig. Lees hier hoe u dit kunt regelen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. Lees hier wat u moet doen om een (internationaal) bewijs van in leven zijn aan te vragen.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In sommige gevallen heeft u een bewijs van Nederlanderschap nodig. Lees hier wanneer u dit bewijs nodig heeft en hoe u het kunt aanvragen.

 • Legaliseren

  Hier leest u meer over het legaliseren en verifiëren van buitenlandse documenten en het legaliseren uw handtekening.

 • Naamswijziging

  U wilt uw voor- of achternaam of de achternaam van uw kind veranderen. Lees hier wat mogelijk is.

 • Persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. Lees hier meer over deze gegevens en wat u hiermee kunt.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  U heeft een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld omdat uw werk daarom vraagt. Lees hier hoe u een VOG aanvraagt.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  Heeft u een gewaarmerkte kopie van een document nodig, bijvoorbeeld van een paspoort of rijbewijs? Lees hier hoe u dit aanvraagt.