De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd.

Voorbeelden van akten:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte

U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf.
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar.
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente, geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde.

Er zijn 3 manieren om een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan te vragen:

 • Persoonlijk afhalen op het gemeentehuis. Het beste is om een afspraak te maken.
 • Iemand anders machtigen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn.
 • Schriftelijk aanvragen.

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijk afhalen

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • pinpas (of contant geld) om te betalen

Schriftelijk aanvragen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde
 • pinpas (of contant geld) om te betalen

Wat kost het?

In 2021:

 • Uittreksel burgerlijke stand  € 14,00

Hoe lang duurt het?

Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan, dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.

Vraagt u schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.

Afspraak maken

Afspraak maken

Telefoon: (0485) 34 83 83 of 14 04 85