Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag voor een afschrift of uittreksel burgerlijke stand digitaal indienen.

Digitale aanvraag indienen

U kunt ook een afspraak maken om langs te komen in het gemeentehuis. Klik hier voor het maken van een afspraak of bel naar: (0485) 34 83 83.

Wat is het?

De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens.

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

Een uittreksel aanvragen

U kunt voor de volgende personen een uittreksel aanvragen:

 • Voor uzelf;
 • Voor uw kind. Ook als hij of zij ouder is dan 16 jaar;
 • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Dat kan in een brief waarin hij of zij opschrijft dat u toestemming krijgt om als gemachtigde op te treden.

Internationaal uittreksel

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Iemand anders machtigen

Wanneer iemand anders de aanvraag voor u doet bij de gemeente geeft u diegene een brief mee met daarin:

 • de reden waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt;
 • de naam van de gemachtigde;
 • uw handtekening;
 • de handtekening van de gemachtigde. 

Wat kost het?

In 2023 kost een uittreksel burgerlijke stand € 16,60.

Wat heeft u nodig?

Persoonlijk aanvragen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • Een brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • Uw handtekening op de brief
 • U kunt dit verzoek ook per mail sturen

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het per post naar u toe.
 • Als u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.